Cadir_ev_DSC_6495

10.12.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 5568 KERÄ BAKILMIŞ

Sevinmeliktä da, belada da Türkiyemiz yanımızda!

Kırım ayın (dekabri) 9-da Çadır kasabasında verildi anaktarlar eni kvartiralardan, 15 ayleyä, angıları bu yıl, Kirez ayın (iyün) 13-14 gecesi, Çadırda olan seldän evlerini kaybettilär. Bu kvartiraları eni evdä düzdü Türkiye Respublikası, Moldovada TİKA koordinatorluk ofisin yolunnan.
Cadir_ev_DSC_6508

Evin açılmasını hem insannara anaktarları verilmesi sırasında pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Moldovada TİKA ofisin koordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, Çadır rayonun başı Valentin KARA, Çadır kasabasının sovetnikleri hem cümne insannarı.
Cadir_ev_DSC_6455

Kendi nasaatında Gagauziya öndercisi hem Cadır kasabanın primarı şükür ettilär Türkiye Respublikasına hem Türkiye halkına, Türkiye Respublikasının Prezidentına Recep Tayyip ERDOĞANa annamak için hem vakıdında yapılan bu yardım için.
cadir_ev_DSC_6410

Hepsi aylelerin adından, ani o günü kvartiralardan anaktarları kablettilär, kendi şükür sözünü, yaşları gözlerindä, söledi Nataliya KIVIRCIK: “Bizim ömürümüzdä büün bir sebepli gün – biz eni kvartiralardan anaktarları kablettik. Bän gördüm kvartiramı. O büünkü starndartlara yugun bir yuva. Saa olsun Türkiye, ani brakmadı bizi yalnız bu belaya karşı!”
Cadir_ev_DSC_6403

Kendi tarafından Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ açıkladı, ani “Türkiye her zaman gagauzlara yardıma hazır. Zerä sizin problemalarınız bizim da problemalarımız”.

Moldovada TİKA ofisin koordinatoru Canan ALPASLAN söledi, ani evin yapılmasında omuz-omuza çalıştılar TİKA, Çadır kasabasının hem Gagauziyanın öndercileri. Canabisi urguları onu, ani “pek islää, ani insannar kvartiralarına geçeceklär ayazlar taa urmadaan”.

Çadırın Karl Marks sokaan № 17/1 adresindä bulunan bu ev 5 ayın içindä düzüldü. Onun 1-ci katında 1 odalı kvartiralar, 2-ci hem 3-cü katında sa 2 hem 3 odalı kvartiralar bulunêrlar. Hepsi kvartiralarda bütün santehnika kurulu, kufnelerdä mebel erleştirili hem onnarda var gaz, elektrika, su, avtonom yısıtma sistemaları (1-ci katta elektrikaylan, 2-3 katta gazlan).

Büünkü gündä, hep Türkiyenin yardımınnan, Çadırın Stratan deresi bokluklardan paklanêr, zerä bu derenin tıkalı olması getirdi ona, ani 2016-cı yılın Kirez ayın (iyün) 13-14 gecesi Çadırda sel oldu.

Not. Biz da, “Ana Sözü” gazetası olarak, kendi okuycularımızın adından şükür ederiz Türkiye Respublikasına,Türkiye Respublikasının Prezidentına Recep Tayyip ERDOĞANa, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇa, Moldovada TİKA ofisin koordinatoru Canan ALPASLANa o iş için, ani bütün candan yardımnan bulundular belaya düşän çadırlıların yanında. Saa olun, ani taa bir kerä gösterdiniz, ani sevinmeliktä da, belada da Türkiyemiz yanımızda!

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN