sincera (1)_

04.10.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 398 KERÄ BAKILMIŞ

Sıncera küüyünün uşak başçasına TİKAdan yardım

Ceviz ayın 29-da, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) yardımınnan da, üç yıl remonttan sora, Kişinevın yanında bulunan Sıncera küüyünün uşak başçasının ofițial açılışı oldu.

Ofițal açılışta pay alannarın arasında vardılar Kişinevun hem Sınceranın primarları, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Romaniya Kişinev Büükelçisi hem başkaları.

Nicä bildirdilär “Ana Sözü” redakțiyasına deyni Kişinevun primariyasında, Sıncera küüyünün uşak başçası 11 yıl kapalı durmuş, çünkü ilerdeki kasaba kuvetlerin vakıtları hem paraları etişmemiş onu tertiplemää. Şindi dä, üç yıl geeri başlayan Kişinev Primariyasının çalışmalarınnan hem, ölä nicä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) yardım programaların meciyä katılmalarınnan, oldu kolayı  Sıncera küüyünün 320 uşak için olan uşak başçasını enidän açmaa.

Bu uşak başçasında TİKA tarafından imäk hazırlama hem temizlik bölümneri tertiplendi hem orayı lääzımnı donatım mehanizmaları hem çanak-çölmek tertipleri alındı.
sincera (2)_ sincera (3)_ sincera (4)_

BİR CUVAP YAZIN