soska

22.12.2013, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2001 KERÄ BAKILMIŞ

“Soţialist işindä geroylara” edek para vereceklär. Yannış iş bu!

Kırım ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşu aldı karar “Soţialist işindä geroylara” her ay edek para vermää. Gagauziyada büün 3 bölä kişi var.

O insannar islää yaşamaya alışık. Soţializama vakıdında onnara 9 türlü uurdan ikramnar, kolaylıklar hem paralar gelärdi. Şindi da ayda 500 lei bu ad için veriler. Ama o vakıtlar halizdän kırlarda yanan insannar, angıların terinnän o “geroylar” oldu, büün kuru bir 500-600 leylik pensiyaya yaşêêrlar. Herliim yaşarsalar taa.

Soţializma vakıdında kendi terini dökän başka insannar ne işlämärdilär mi? Onnar ne geroy diildi mi? Halk Topluşu bölä karar alarkana lääzımdı soruşu islää kantarlasın. Zerä soţializma çoktan yok da paralar genä binnärlän insannarın cöbündän alınıp birkaç kişinin (bekim pek islää insannarın) cöbinä girerecek. Yannış iş bu!

Not. Taa ileri hep ölä karar alındı vermää özel pensiyä taa iki kişiyä: Mihail KENDİGELÄNä hem Stepan TOPALa, Gagauz respublikasını yapmışlar deyni. Ama Respublikayı onnar yapmadılar e! Respublikayı bütün narod yaptı. Pensiya da bütün naroda lääzımdı versinnär.

Not. 2. Soţialist işindä geroyları nicä yapardılar bilersiniz mi?
Siz bilersiniz mi nicä “Soţialist işindä geroyları” yapardılar? Respublikaya Moskvadan gelärdi izin angı uurda geroy hazırlamaa: çoban mı, doyarka mı, kolhoz predsedateli mi, komunist partiyasının raykom sekretari mi? Komunist partiyası ayırardı kandidaturayı da sora o insana hepsicii işlärdi, ani gösterilsin deyni ne becerikli o, ne bereketlär büüder, ne büük çorbacılık yapêr. 

BİR CUVAP YAZIN