kizil_ay (3)

21.05.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 2876 KERÄ BAKILMIŞ

TİKA aracılıınnan COVİD-19-za karşı Türkiye “Kızıl ay” yardımı geldi

2020-ci yılın Hederlez ayın (may) 20-da Türkiye “Kızıl ay” kuruluşu, TİKAnın aracılıınnan, getirdi Gagauziyaya COVİD-19 hastalıına karşı koymak için gumanitar yardımını.

Paalı bu medițina yardımın içindä var 14 725 hirurgiya maskası, 800 eldiven, 2 500 respirator hem 248 koruyucu kombinezon.

Bütün bu yardım, kardaş payı olarak, pay edilecek Çadır, Komrat hem Valkaneş bolnițaların infekțiya bölümnerinä.

Yardımın getirilmesindä pay aldı Moldova “Kırmızı kruça” kuruluşu da, ani ,Türkiyenin “Kızıl ay” kuruluşunnan bilä, girer Halklararası “Kırmızı kruça” hem “Kızıl ay” akıntısına.
kizil_ay (1)
kizil_ay (4)

BİR CUVAP YAZIN