canan_alpaslan_Gagauziya_1

10.10.2014, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 10292 KERÄ BAKILMIŞ

TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın Gagauziyada bir çalışma günü

Biz artık bildirdik, ani Ceviz ayından (sentäbri) beeri Moldova TİKA ofisindä işä başladı eni koordinator Cenan ALPASLAN. Canavar ayın (oktäbri) 9-da Canabisi Gagauziyaya ilk vizitını yaptı. Vizit programasında 13 görüşmä vardı. Ama son minutlarda bu görüşmelerä taa iki punk eklendi.

Nicä düşer bu uurda vizitlar protokoluna, ilk buluşma Gagauziya başkanı Mihail FORMUZALlan oldu. Gagauziya İspolkomun hem Halk Topluşu binasının önündä TİKA koordinatorunu, Gagauziyanın adından, Gagauziya başkan tuz-ekmeklän karşladı.
canan_alpaslan_Gagauziya_2

Başkannık binasınnan tanışmaktan sora, başkanın kabinetindä Türkiye Respublikasının TİKA uurunnan yakında yapılan proektaların sferası lafedildi.

TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın ikinci buluşması GHT (Gagauziya Halk Topluşu) başı Dimitriy KONSTANTİNOVlan oldu.
canan_alpaslan_Gagauziya_3

Buluşma oldu Komrat primarı Nikolay DUDOGLUylan da.

Gagauziya öndercilerinnän buluşmadan sora, Komratta yapılmış hem gelecektä neettä yapılmak olan proektların erlerinnän tanışmak oldu: Komrat rayon bolniţasınnan (buluşmak oldu bolniţanın baş doktorunnan Elena NOVAKlan); Komrat Devlet Universitetında yapılacek “Recep Tayip ERDOĞAN üüredicilik Kompleksı”n yerinnän (buluşmak oldu KDU rektorun dış ilişkilerdä yardımcısınnan, ekonomika fakultetın dekanınnan Konstantin TAUŞANCIylan); Komrat ihtärlar hem yaşlılar evinnän; Komrat ATATÜRK biblioteksınnan; Modovanın Komratta “İmäk malları güvennii Agenstvosu” filialınnan; Gagauziya Radio hem Televideniyesınnan (GRT); Komradın 1-ci uşak başçasınnan (Komrat primarı Nikolay DUDOGLUylan hem GHT başı yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİYlän birliktä).
canan_alpaslan_Gagauziya_4

Komrattan sora TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN Kongaz küüyünä yollandı. Burada, programaya görä 3 buluşma vardı. Ama Kongazın kardaş-primariyasından Türkiyenin Konya kasabasının Selçuklu primariyasından Kongaza yardım verilmesi sebepinnän programaya taa iki punkt girdi: Kongazda reabilitaţiya Merkezinä vizit hem Kongaz küüyün “Bucak” bölgesindä yapılacek içmäk su skvajinasının erinä gitmäk (bu içmäk su skvajinanin yapilmasi hem reabilitaţiya Merkezinä minibus ver’lmes’ yardım Selçuklu primariyasının parasınnan yapılacek).

Kongaz primarınnan Konstantin TELPİZlän buluşmaktan sora, bu iki erä vizit yapıldı.
canan_alpaslan_Gagauziya_5

Vizit programasına görä TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN Kongazın 1-ci liţeyinnän tanıştı. Burada Canabisini liţeyin direktoru İordan YASIBAŞ çiçeklän karşladı (liţeydä buluşmaya katıldılar GHT başın yardımcısı Demyan KARASENİ hem poet Todur ZANET). Liţeylän tanışmakatan sora, gagauzların musaafirlik adetinä görä, paalı musaafirleri kıırmaylan konakladılar.
canan_alpaslan_Gagauziya_6

TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın Gagauziyaya Canavar ayın (oktäbri) 9-da vizit programasının son noktası Kongazın “Suleyman DEMİREL” türk-moldova liţeyi oldu. Burada, başta liţeyin direktoru Funda TÜFEKÇİ olarak liţeyin üüredicelerinnän buluşmak hem liţeylän tanışmak oldu.

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN