canan_alpaslan_hem_irina_vlah

05.09.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 6251 KERÄ BAKILMIŞ

TİKA Koordinatoru Canan ALPASLAN Gagauziyaya “Kal saalıcaklan!” deer

Bu afta sonuna varêr TİKA Moldova Programaların Koordinatorunun Canan ALPASLANın Moldovada çalışması. Bu sebeplän Ceviz ayın 5-dä Canabisi, Gagauziyaya gelip, Gagauziya Başkanınnan hem kimi İspolkom azalarınnan buluştu, bildirer İspolkomun pres-slujbası.

Buluşmada Gagauziya Başkanı İrina VLAH şükür etti Canan ALPASLANa o bereketli hem faydalı çalışaları için, ani verdi kolaylıyını bu üç yılın içindä TİKA Gagauziyada çok cümne, saalık, üüredicilik hem kultura proektlarını başa çıkarsın.

Hepsi bu çalışmaları esaba alarak, Gagauziya Başkanı verdi TİKA Moldova Programaların Koordinatoruna Canan ALPASLANa “Gagauziya Şannı Vatandaşı” adını.

Kendi tarafından Canan ALPASLAN şükür etti bu üüsek ad için, urgulayıp, ani “bu üç yılın içindä pek beendi hem sevdi Moldovayı hem Gagauziyayı”.

BİR CUVAP YAZIN