tika_floresti

01.11.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 597 KERÄ BAKILMIŞ

TİKA Moldovada taa bir inovațiya proekt başardı – bu ker࣯ä Floreşttä

Moldovanın Floreşti kasabasının Ion Creanga (İon Kränga) teoretik lițeyindä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) tarafından enilenän inovațiyalı fizika hem himiya laboratoriyaların ofițial kabul edilmesi sırası oldu.

Laboratoriyaların kabul edilmesindä, lițeyin öndercilerindän hem Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUdan kaarä, pay aldılar  Moldovanın üüredicilik hem aaraştırma ministrusu Dan PERÇIUN (Dan Perçun) hem da Moldova Parlamentın deputatı Larisa NOVAK.

Şindi, TİKAnın yardımınnan, Floreşti kasabasının 510 üürenci için olan Ion Creanga (İon Kränga) teoretika lițeyindä  var kolayı bu üürencilär inovațiyalı uroklarını yapsınnar.

Lääzım urgulamaa, ani taa çoktan TİKA proektlarınnan Moldovada inovațiya urokların genişlenmesinä yol verildi. Taa ileri Kişinev Mircea ELİADE teoretik lițeyindä dä TİKA biologiya laborotoriyaları kuruldu hem üüredicilärlän üürencilär tarafından bu iş büük sevinmeliklän kabledildi.
tika_floresti_2 tika_floresti_3

BİR CUVAP YAZIN