Tika_baskannan_bulusmak

17.08.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 7855 KERÄ BAKILMIŞ

TİKA proektları detalli incelendilär

Harman ayın 14-16 günnerindä Moldovada hem Gagauziyada Türkiye TİKA merkezindän delegaţiya bulundu. Delegaţiyada vardılar TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, TİKA Moldova masası sorumnusu Kübra TÜRK, TİKA speţialistı hem stroyka injenerı Emra AKSOY hem Türkiyedän ALBAMİMARİ firma temsilcisi hem arhitektoru İbrahim ALBAYRAK.
Tika_bilim_merkezi_acilisi

Harman ayın 14-dä Türkiyedän delegaţiya azaları hem Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, TİKA ofisin çevirici-asistentlar Roman KALAK hem Dimitriy ZAHARİYA Kişinevda buluştular Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Başkan yardımcısı Vadim ÇEBANnan. Buluşmada incelendilär o proektlar, ani TİKA tarafından Gagauziyada ilkin yapılacek. O proektların arasında

“Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksın” Komratta yapılması, Komrat rayon bolniţasının eni korpusun hem 24 saat işleyän uşak başçanın yapılması. Bundan kaarä annadıldı TİKAnın Gagauziya Bilim Merkezinä başarılan proektı hem Gagauziyanın alış-veriş Palatasına yapılan yardımnarı için.

Hep o günü TİKA delegaţiyası tanıştı Kişinevun “Ana hem uşak Merkezi” bolniţasınnan da. Burada da büük bir saalık proektı hazırlanêr.

Kişinevda buluşmaları başardıktan sora, Harman ayın 14-dä delegaţiya azaları yollandılar Gagauziyaya, neredä buluştular İspolkomun Predsedatel yardımcısınnan Olesä TANASOGLUylan hem Gagauziya İspolkomun azalarınnan. Nedän sora tanıştılar o erlärlän neredä lääzım yapılsın “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”, 24 saat işleyän uşak başçası hem Komrat rayon bolniţasının eni korpusu.

Annadarak Komrat rayon bolniţasının eni korpusu için, Dr. Mahmut ÇEVİK urguladı, ani bu binada terapiya, pediatriya hem eni duan evlatlara deyni intensiv terapiya bölümneri olacek.
Tika_bilim_merkezi_

Hep o günü Türkiye Kişinev Büükelçiliin 1-ci sekretari hem Büükelçi vekili Başar BAŞOL, TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK hem da Gagauziya İspolkomun Predsedatel yardımcısınnan Olesä TANASOGLU, şiridi kesip, ofiţial açtılar Gagauziya Bilim Merkezini. Bu merkezin mebeli, kompyutorları hem başka oborudovaniyası TİKA tarafından baaşlandı.

TİKAnın Gagauziyada yapılan proektlarının ikinci adımı Çadırda, Valkaneştä hem Kıpçak küüyündä olacek. Laf gider uşak başçaları için, saalık hem başka soţial proektları için. Onuştan TİKA delegaţiyası bu erleri da gezdi, oraların primarlarınnan buluştu hem erindä durumnan tanıştı.

BİR CUVAP YAZIN