cad_3

14.12.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 6047 KERÄ BAKILMIŞ

TİKA yardımınnan Çadırın 7-ci uşak başçası enidän açıldı

Geçennerdä Çadırın 7-ci “Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçası enidän kapularını açtı. O kapalıydı o üzerä, ani imäk hazırlamak bölümü pek kötü duruma gelmişti. Da şindi burayı gidän 150 uşak için TİKA yardımınnan uşak başçasının kufnesini hem yıkamak bölümü enilendi.

“Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçası açıldı 1968-ci yılda. Ozamandan beeri burada capital remont olmadı. Onun yapıları dökülmää başladı, örtüsü – akmaa, kufnesi çöktü. Onuştan devletin sanitar strukturaları o uşak başçasını kapadı. Da ozaman Çadır primarı Anatoliy TOPAL danıştı TİKAya tekliflän, ani Çadırın 7-ci uşak başçasının kufnesini hem yıkamak bölümünü eniletmesindä yardımcı olsunnar.
cad_1

Bu teklif TİKA tarafından incelendi hem kabledildi. İlktän neettä vardı sade kufnenin temelini enidän kurmaa hem odaları tertiplemää. Ama sora karar alındı, ani bu odalara imäk yapmak için lääzım olan hepsi oborudovaniyayı hem tertipleri almaa. Bundan kaarä giisi yıkamak bölümünä da tertiplär alındı.

“Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçasının enidän açılmasınnan ilgili burada bir yortu oldu. Açılış yortusunda pay aldılar hem söz tuttular Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, Çadır rayonun administraţiya başı Valentin KARA, Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL hem TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH urguladı, ani birbuçuk ayın içindä uşak başçasına hepsi tertiplemelär yapıldı hem bütün ürektän bu iş için şükür etti TİKAya yardım için hızlı karar almasına. Canabisi açıkladı, ani Gagauziyanın öndercileri, primarlar hem rayon administraţiyaları TİKAylan ortaklı hem raat çalışmaya hazır.

Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL da şükür etti TİKAya bu başarılı proekt için hem urguladı, ani “Gagauziyanın eni evlatboyların saalıı hem terbiedilmesi – bu bizim da borcumuzdur”.
cad_4

TİKA kordinatoru Canan ALPASLAN urguladı, ani Çadır kasabasının öndercileri çok zaamet ettilär 7-ci uşak başçasını enidän tertiplemää hem eniletmää, ama imäk hazırlamak bölümün durumu kalan en büük problemaydı. Canabisi urguladı: “Biz yoktu nicä brakalım, ani 150 uşak evdä dursun da uşak başçasına gezmesin. Şindi burada pek islää durum var. Umut ederim, ani bu uşaklar büüdüynän Gagauziyada kalaceklar”.

Çadırın 7-ci “Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçasının direktoru Natalya PETİŞ açıkladı, ani “Uşak başçasında altı grupa var. Bu 150 uşaa yakın. Herliim imäk yapmak bölümünü tertiplämäydilär bu uşaklar şindi da evdä duraceydılar. Onuştan bütün ürektän şükür ederiz TİKAya, ani hızlı hem vakıdında bu yardımı bizä yaptılar. Saa olsunnar!”

Not. Gagauziyada uşak başçalarınnan ilgili başka eni proektlar da TİKA plannarına koyulu.

BİR CUVAP YAZIN