uzun_aleksandr

21.04.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 6767 KERÄ BAKILMIŞ

TİKA yardımınnan ölüsü Kipradan evä etişti

Poyraz Kipranın “Doğu universitetin” gagauz studentı, Kıpçak küüyündän Aleksandr UZUN, Çiçek ayın 12-dä universitetın obçejitiyesında raametli olmuş. Aylesi Aleksandırın ölüsünü evä getirmää deyni yardım için TİKAya danıştı da TİKA, kahır içindä bulunan, ana-bobayı yalnız brakmadı.

Bütün TİKA kolektivın çalışmalarınnan raametli Aleksandr UZUNun ölüsü Poyraz Kipradan Kişinev aeroportunadan getirildi. TİKA istedi sandıı taa Kıpçak küüyünädan getirttmää, ama raametli studentın bobası Dimitriy UZUN açıkladı, ani onnar kendileri oolunun ölüsünü Kişinevdan Kıpçaa götüreceklär.

Raametlinin bobası candan ürektän şükür etti TİKA kuruluşuna hem TİKAnın Kişinev koordinatorluuna o yardımnar için ani yapıldı bu aar günnerdä onnarın aylesinä deyni. Dimitriy UZUN, yaşları gözlerindä, saa olsun dedi TİKA koordinatoruna Canan ALPASLANa, koordinator yardımcısına Mustafa KICIRa, TİKA ofisin hepsi zaametçilerinä, ani bukadar cana yakın kablettilär bu aylenin kahırını.

BİR CUVAP YAZIN