can_pazarinda_can_pazalii (1)

18.01.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, DRAMATURGİYA, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, LİTERATURA, PROZA BÖLÜMÜ, 164 KERÄ BAKILMIŞ

Todur ZANETin eni kiyadına tanıtma sırası oldu

Büük ayın (yanvar) 17-dä Gagauziyanın Regional resim Galereyasında oldu prezentațiya Todur ZANETin “Can pazarında can pazarlıı” annatmalar hem dramaturgiya kiyadına, angısı tiparlandı Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun ömürä geçirilmesi çerçevesindä.

Gagauziya kultura Upravleniyası tarafından hazırlanan hem geçirilän bu sıraya gelän üüredicileri, bibliotekacıları, kultura hem kulturaylan meraklanan insannarı gözäl havalarlan karşlardı “Elegiya” kemençecilär ansamblisi, angıları sıranın gözäl geçmesi için havayı kurdular.

Sıranın açılışında söz tutan Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA açıkladı, ani Todur ZANETin “Can pazarında can pazarlıı” kiyadın tiparlamasının kolayı oldu bu Upravleniyanın “Kultura uurunda gagauz dilinin geniş kullanması için” maasuz komisiyanın kararınnan. Canabisi kutladı gagauz halkını hem avtorun bu kiyadın çıkmasınnan ilgili olaylan hem kendi dileklerini yazıcıya hem gagauz kulturasına söledi. Bundan kaarä, Mariya SEMENOVA umut etti, ani ileri dooru da Gagauziya kultura Upravleniyasının hem avtorun arasında işbirlii çalışmaları ilerleyecek hem hemen bu uurda iki proekt taa teklif etti I-ci “ENİ TÜRKÜ” yarışmasının Grand-Pri ödülünü alan avtorun “Analar” türküsünä bir videoklip yapmaa hem uşaklar için bir kiyat çıkarmaa.

Prezentațiya sırasında söz alan Gagauziya Halk Topluşu deputatı Mihail JELEZOGLU söledi, ani Todur ZANETin “Can pazarında can pazarlıı” kiyadın hem taa başka kiyatların tiparlanması için Gagauziya kultura Upravleniyasının bu uurda teklifini Gagauziya Halk Topluşu komisiyası uygun gördü hem kabletti. Kiyadın avtoru için söleyeräk Canabisi urguladı, ani “Todur ZANET gagauz halkın bir girgin vatandaşı, angısı yazdı hem çıkardı 25 avtorluk kiyadı – peet toplumnarı, annatmak yazıları, pyesaları, bilim-aaraştırma enţiklopediyası, gagauz folkloru, adetleri hem sıraları, şkola için kiyatları, onun yaratmaları çevirildi yabancı dillerä” da doorudan danışarak avtora dedi: “Födor İvanoviç, siz yapêrsınız okadar bir büük iş, angısını herbir insan yok nasıl yapsın. O üzerä isteerim dilemää sizä sade saalık, ani taa çok yıl çalışarsınız bu uurda”.

Bu nasaatlardan sora, prezentațiyayı götürän Gagauziya kultura Upravleniyasının zaametçisi Mihail REZUNEȚ buyur etti Todur ZANET annatsın nicä hem nasıl yapıldı “Can pazarında can pazarlıı” kiyadı hem açıklasın onun içindekilerini.

Prezintațiyada avtor için kendi sözlerini hem kutlamaklarını söledilär başka insannar da: Gagauziya Bilim Merkezin başı İrina KONSTANTİNOVA, Gagauziya üüredicilik Upravleniyası zaametçiykası Lidiya OSTAŞ, Çadır gagauz milli teatrunun kurucusu Mihail KONSATNTİNOV. Bundan kaarä avtora soruşlar da verildi.

“Can pazarında can pazarlıı” kiyadın prezentațiyasının sonunda Todur ZANET şükür etti hepsinä kim omuz koydu bu sırayı hazırlamaa hem geçirmää deyni hem kendi imzalamasınnan baaşladı eni kiyadını bu yortuda bulunan insannara.

can_pazarinda_can_pazalii (3)
can_pazarinda_can_pazalii (5)can_pazarinda_can_pazalii (6) can_pazarinda_can_pazalii (4) can_pazarinda_can_pazalii (2)can_pazarinda_can_pazalii (7)can_pazarinda_can_pazalii (10)

BİR CUVAP YAZIN