buluşma_05.04.2024 (1)

08.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 198 KERÄ BAKILMIŞ

Toplandılar. Kapandılar. Piar için mi fisirdedilär?

Çiçek ayın 5-dä açıklandı, ani Komratta geçer Gagauziya İspolkomun, Halk Topluşu deputatlarının, primarların hem erindeki sovetniklerin buluşması. Sora dedilär, ani bu sade “primarlarlan iş buluşması”. Taa sora da – Gagauziyanın hepsi uurda deputatların toplantısı.

Brakıp presa zalda bulunsun sade Gagauziya Başkankasının hem Gagauziya Halk Topluşu Başın nasaatları vakıdında, da sora onu dışarı kuuyup, kapandılar, da nesä aralarında lafettilär. Belli ani bu buluşma – fasıl bir buluşmaya benzeer.

Neçin fasıl mı? Neçin zerä zalda bulunannarın çoyu ahmacık diil, da vardı nicä sölesinnär (bekim söledilär dä) Başkankanın hem GHT Başının üzlerinä ölä işleri, ani Canabilerin imicina zarar verer. O üzerä dä, may boş zalın içindä, ötüp, fisirdedilär.

Genä dä: ne oldu Komradın Kultura evindä Çiçek ayın 5-dä: Gagauziya primarlarınnan buluşmak mı, Gagauziyanın hepsi uurda deputatların toplantısı mı, Gagauziya Başkankasının hem Gagauziya Halk Topluşun Başının piar akțiyası mı?
buluşma_05.04.2024 (2) buluşma_05.04.2024 (3)

BİR CUVAP YAZIN