cebannan_bulusmak

05.05.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 7276 KERÄ BAKILMIŞ

“Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksın” proektı ilerleer

Hederlez ayın (may) 4-dä Komratta “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” proektınnan hem düzülmesinnän soruşları incelemää deyni burayı geldi Türkiyenin TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Agenstvosundan bu işlerä bakan iş grupası.

İlk buluşma Komradın primariyasında oldu. Nicä açıkladı Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN “Komrat primariyasında incelendi soruş bu proekta deyni toprak eri verilmesi”.

Bundan sora TİKA grupası buluştu Gagauziya İspolkomun Predsedatelin 1-ci yardımcısınnan Vadim ÇEBANnan. Toplantıda pay aldılar üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK hem stroykaylan infrastruktura Upravleniyanın başı Vladimir PANFİLOV.

TİKA delgaţiyası bildirdi, ani “bıldır “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksın” 3-D proektı Gagauziyanın öndercilerinä gösterildi”. Koordinator Canan ALPASLAN teklif etti “eni öndercilär da bu proektı incelsinnär da bu uurda kendi tekliflerini açıklasınnar”.

Bundan kaarä buluşmakta başka teknik soruşlar da kaldırıldı. Neyä Gagauziya İspolkomun Predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN cuvap verdi, ani “bu proektlan ilgili hepsi soruşlar kontrol altına alındı” hem “en kısa zamanda onnar çözüleceklär” – bildirer Gagauziya Başkanın ofiţial saytı.

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN