ataturk_bolnitasi_1

19.10.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 6619 KERÄ BAKILMIŞ

Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasının göz klinikasına TİKAdan yardım

Canavar ayın (oktäbri) 14-dä, Valkaneş kasabasının Kurban yortusunun kutlamalarında, Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasının göz klinikasının TİKA tarafından enilenmiş hem eni oborudovaniyaylan tertiplenmiş göz operaţiyaları bölümün ofiţial açılışı oldu.

Ofiţial açılışın sırasında pay aldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, TİKA Kişinev Kordinatoru Canan ALPASLAN, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, Gagauziya İspolkom azaları, Moldova Parlamentın hem Halk Topluşu deputatları, Valkaneşin öndercileri, klinikanın izmetçileri.
ataturk_bolnitasi_2

Başlayıp 2009-cu yıldan beeri TİKA çeşitli yardımnar yaptı Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasına. Şindi bu yardımnara eklendi bolniţanın göz klinikasının göz operaţiyaları bölümün enilenmesi hem eni oborudovaniyaylan tertiplenmesi. Bu oborudovaniye, göz operaţiyalarını yapmaa deyni, son modern tehnologiyaları kullanmaa kolaylık verer. Kişinevdan sora, Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasının göz klinikasının göz operaţiyaları bölümü Moldovada ikinci bölä modern merkez oldu.

Eridir urgulamaa, ani Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasının göz klinikası izmet verer diil salt valkaneşlilerä, ama Kaul rayonun insannarına da. 2005-ci yıldan beeri bu günä kadar klinikada yılda 300 göz operaţiyası yapılırdı. Şindi, bu eni oborudovaniyanın kurulmasınnan, operaţiyaların sayısı 500-zä çıkacek.
ataturk_bolnitasi_3

Hep o günü “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasına Türkiyedän hızlı izmet (skoraya pomoşç) maşinası veridli.

BİR CUVAP YAZIN