MCS1

29.03.2014, tarafından yazılı , ZAVALI ANA DİLİMİZ BÖLÜMÜ, 190776 KERÄ BAKILMIŞ

Yannışlıklar karma karışık

Bu tabloda şaşılacek yannışlıklar var hem laflarda, hem cümlä kurulmasında, hem da adların yazılmasında.

Dooru lääzım bölä yazılsın:

MOLDOVA RESPUBLİKASININ İÇİŞLERİ MİNİSTERLİİ

ÜSTOLAN DURUMNARIN UPRAVLENİYASI

GAGAUZ YERİ

(açıklama – Todur ZANETin)

BİR CUVAP YAZIN