invest_forum (2)_1

09.11.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 3410 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada V-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2019” investiţiya forumu geçti

Kasımın (noyabri) 8-9 günnerindä Komratta geçti V-ci Halklararası “Invest  Gagauzia-2019” investiţiya forumu, angısında pay aldılar 13 devlettä delegațiyalar. Bu delagațiyaların arasında en büüktü Türk işadamnarın delegațiyası.

Gagauziya Başkanı İrina VLAHın açılış sözündän sora Forumda pay alannara danışmak nasaatı tuttular Moldova Prezidentın ekonomika soruşlarında danışmanı Elena GORELOVA, Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER hem Rus Federațiyasından Oleg MELNİÇENKO. Bu sözlerdän sora Forumun plenar toplantısı oldu.

İki gün çalışmalarda Forumda türlü proektların tanıdılaması oldu. O proektların birisinin “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” için annatı Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU.

Forumda investiţiyalar için birkaç ön annaşma imzalandı.

Gagauziyada İnvestiţiya forumnarı yapılêr Gagauziyanın dünnäädä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için.

Not. Halizdän, sıraya görä, bu lääzımdı olsun Gagauziyanın VIII-ci Halklararası investiţiya Forumu, zerä ilk bölä Forum yapıldı 2012-ci yılda. Ama neçin sa eni kuvetlär tekerlää enidän döndürmää başladılar.
invest_forum (1)_1

BİR CUVAP YAZIN