lenin_kongaz (2)_1

14.05.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 93 KERÄ BAKILMIŞ

Şindiyädän saklıdan lekelärdilär hem kırardılar, şindän sora açıktan yıkaceklar

Moldova Pravitelstvonun teklifinä görä, Moldova zakonnarına yapılacek enilenmeklär, angılarına görä erindeki kuvetlär istedii pamätnikleri hem stelaları yıkaceklar.

Bu enilenmeklerä görä, herliim “B” kategoriyasında (erindeki kuvetlerin kanadı altında) bulunan pamätniklär “cümne durumunu bozarsalar hem ii görüntülerä uymarsalar” onnarın yıkılmasına yol verilecek.

Diil lääzım falcı hem bilgiç olmaa, ani laf gider Sovet vakıdında küülerdä hem kasabalarda V. Leninä, komunist hem komsomol uurunda hem rus saldatlarına koyulan pamätniklär hem da stelalar için, o saldatların ortak mezarlarınnan .

Şindiyädän bu pamätniklär saklıdan lekelenärdilär hem kırardılar. Bu enilenmeklär kabledidiktän sora, onnar artık açıktan yıkaceklar.

Aklınıza getireriz, ani en yakın vakıtlarda 2024-cü yılın Küçük ayında  (fevral) Gagauziyanın Kongaz küüyündä kırdılar V. Leninin pamätniindä Lenin üzünü kırdılar, Çiçek ayın (aprel) ortasında da Moldovanın Rışkanı kasabasında II-ci dünnä cengindä ölän komsomulcuların pamätniini lekeledilär.

Söz gelişi, ne şindi, ne dä 15 yılın içindä pamätnikleri lekeleyän hem kıran barbar erifleri polițiya hiç bir zaman tutmadı.
pametnik_riskani_1

BİR CUVAP YAZIN