mezarlik

13.05.2024, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 179 KERÄ BAKILMIŞ

Büün bakêrız Küçük Paskelleyi (Ölülerin Paskellesini)

Hristiyan dininä hem eski adetlerimizä görä, Paskellä yortusundan sekiz gün geçtiktän sora, bakêrız Küçük Paskelleyi.

İnsannarımız arasında bu gün taa çok Ölülerin Paskellesi olarak sayılêr.

Ölülerin Paskellesindä insannar çalışêrlar raametli olan yakınnarına mezarlarına dolaşmaa da,

büük saygı gösterip, raametli yakınnarını hem senselelerini anmaa.

BİR CUVAP YAZIN