Mahmut_cevik_a_prezidentlan_bulusma_1

10.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 5171 KERÄ BAKILMIŞ

Prezident İgor DODON hem Dr. Mahmut ÇEVİK Prezidenturada işleri baktılar

2018-ci yılın Hederlez ayın (may) 10-da, Moldova Prezidenturasının binasının remondunnan ilgili olarak, TİKA Balkanlar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK buluştu Moldova Prezidentı İgor DODONnan. Buluşma zamanında konuşuldu remontlan ilgili soruşlar.

Moldova Prezidentı İgor DODON hem Dr. Mahmut ÇEVİK, buluşmada pay alan TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUylan hem remontu yapan Türkiyenin “Sonkay” firmasının temsilcisinnän bilä, prezidenturanın katlarını gezdilär hem yapılan işleri baktılar.

Her iki taraf ta urguladılar, ani işlär sırasınca gider hem vakıdında başarılacek.

BİR CUVAP YAZIN