hederlez_2024 (1)

16.05.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 364 KERÄ BAKILMIŞ

Hederlez yortusu 6-daydı, şienniklerini 11-dä yaptılar

Hederlez ayın (may) 6-da gagauzlar baktılar en büük üç milli yortularından birisini – Hederlez yortusunu! Bu yortuylan ilgili şenniklär o günü geçtilär may hepsi küülerimizdä hem kasabalarımızda. Gagauziya başkankası saa, maamilä surat bu yılkı Hederlez Paskellemizin ikinci gününä düştüü için, Gagauziyanını “Gagauziyada Hederlez – 2024” ana şenniklerini Hederlez ayın (may) 11-dä yaptırdı.

Hicä da herkerä, Gagauziya kultura Upravleniyası tarafından hazırlanan artık 26-cı “Gagauziyada Hederlez – 2024” şennikleri Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda geçti hem tantanalı bakıldı.

Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚULdan, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYALdan, Rusiya Kişinev Büükelçisi Oleg VASNEȚOVdan kaarä, “Gagauziyada Hederlez – 2024” şenniklerindä pay aldılar GHT deputatları, Moldova politikacıları, İspolkom azaları, kultura hem sıradan insannar.

“Gagauziyada Hederlez – 2024” şenniklerin açılışı konțertlän hem teatrulu gösterisinnän başladı, nedän sora, Hederlezin baş sırası yapıldı – “Gagauziya başkanın kuboo”na “Altın At” at koşuları.

“Gagauziyada Hederlez – 2024” şenniklerindä konțerttän, teatrulu gösteridän kaarä, başka türlü şenniklär yapıldı, el ustaların sergileri hem, belliki, “Gagauz Bulguru” mancası yarışması oldu, neredä pay aldılar Gagauziyanın 15 küüyündän aşçılar hem aşçıykalar.
hederlez_2024 (2) hederlez_2024 (3) hederlez_2024 (4) hederlez_2024 (8) hederlez_2024 (9) hederlez_2024 (11) hederlez_2024 (12) hederlez_2024 (13) hederlez_2024 (15) hederlez_2024 (16)

BİR CUVAP YAZIN