sport_2024 (1)

17.05.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, SPORT BÖLÜMÜ, 242 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada sportsmennarı hem sportsmenkaları kutladılar

Hederlez ayın (may) 14-dä Komrat Kultura evindä, geçteki sport sezonda başarıları için, Gagauziya sportsmennarını, sportsmenkalarını hem onnarın trenerlarını kutladılar hem ödülledilär.

Bu kutlamak sırasında, Gagauziya sportsmennarından, sportsmenkalarından hem onnarın trenerlarından kaarä, pay aldılar Gagauziyanın başka anılmış insannarı da, angıları Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚULlan hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOVlan barabar, sportçularımıza ödülleri verdilär.

Geçän sport sezonda Gagauziya sportsmennarı hem sportsmenkaları çeşitli Dünnää, Evropa hem Respublikadakı yarışmalarda 213 altın, gümüş hem bronza medalilärlän bizi sevindirdilär hem Gagauziyanın bayraanı üüseklää kaldırdılar.
sport_2024 (2) sport_2024 (3) sport_2024 (4) sport_2024 (5)

BİR CUVAP YAZIN