serkan_kayalar

14.01.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 3318 KERÄ BAKILMIŞ

TİKAnın eni dönem Başkanı Serkan KAYALAR oldu

2019-cu yılın Çiçek ayın 22-dän beeri TİKAnın geçici Başkannıını yapan Serkan KAYALAR, 2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 2-dä yayınnanan Türkiye Prezidentliin № 3 Kararınnın 2 hem 3 punktlarına görä, TİKA Başkanı oldu.

Türkiyeylän türk dünnääsının hem dünnääyın dört bir yanına pek faydalı hem önemni olan bu Başkannık ükünü omuzlarına alarak, TİKAnın eni dönem Başkanı Serkan KAYALAR urguladı, ani “Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın tarafından kabledilän hem cümneyä aktarılan herbir iş, hep birliktä, başa çıkarılacek hem Devletimizin elini dünnääyın dört bir yanına ulaşamakta gözäl işlerin yapmasında kısmet olsun”, dedi.

Kendisinin etiştirdii TİKAnın eni dönem Başkanına Serkan KAYALARa çok yardım edän hem şindi da yardımnarından vazgeçmeyän TİKAnın eski Başkanı, büünkü gündä T.C. Kultura hem Turizma Bakan Yardımcısı Serdar ÇAM, Canabisini kutlayarak, dedi, ani biler ki “Kendisinin tarafından TİKAnın temelinä koyulan hem çalışma sistemasına verilän islää işleri Başkan Serkan KAYALAR ileri dooru ilerledecek hem T.C. Prezidentın onaylamasınnan Türkiye Respublikasının elini dünnääyın dört bir yanına ulaştırmakta Serkan KAYALAR gözäl işleri mutlaka pek üüsek uurda yapacek”.

Biz da, “Ana Sözü” gazetasının hem gagauzların adından kutlêêrız Serkan KAYALAR Canabisini TİKA Başkanı atanmasınnan hem umut ederiz, ani büünkü günädän bütün dünneyin arasında gagauzlara da çok iiliklär hem proektlar yapan Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) ileri dooru da, TİKAnın eni dönem Başkanı önderciliindä, bu yardımnarı en gözäl uurda ilerledecek.

serkan_kayalar_seradar_cam
T.C. Kultura hem Turizma Bakanı Yardımcısı Serdar ÇAM Canabisi TİKA Başkannıı servicini geçici Başkana Serkan KAYALAR
a aktararkan. 22.04.2019 y.;

serkan_kayalar_todur_zanet
TİKA geçici Başkanı Serkan KAYALAR kendi ofisindä Akademik hem Gagauz Milii Gimnasının avtoru Todur ZANETtän gagauz kulturasınnan ilgili kiyatları kabul edärkän. 30.08. 2019 y.

BİR CUVAP YAZIN