mariya_kısa (1)

30.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, TÜRKÜCÜLÄR BÖLÜMÜ, 3595 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür

Ceviz ayın (sentbäri) 26-da, Komrat ATATÜRK bibliotekasında, geçti anılmış türkücüykanın, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”ykasının, Gagauz halk oyunnarı hem türküleri “Kadınca” ansamblisi solistkasının Mariya KISA-TARANENKOnun yaratmak avşamı.

Yazık, ani çok kişi toplayamadık, bu zamannarda izin yok çok insnı bir araya gelsin. Pek istärdik bu buluşmayı taa geniştän yapalım, neçin zerä avşamamız cok meraklı, duygulu, sıcak bir atmosferada geçti. Toplandı sade Mariya KISA-TARANENKOun en yakın dostları, kollegaları hem o yaradıcı insannar, angılarınnan o barabar çalıştı.

Hepsi katılannar sözlerindä açıkladılar kendi büük sygılarını bu insana, ama diil sade, nica bir büük talantlı artistä. Çoyu onu tanıyêr, nica bir insanı, angısı sever kendi ana topraanı, kendi halkını, kendi Vatanını. Bu duygular uyanmış onun canında taa XX-ci üzyılın 90-cı yıllarında, açan, brakıp üürenmesini konservatoriyada, döner Komrata gagauz kulturasını kaldırmaa, “Düz Ava” ansamblisini kaaviletmää. Makar ki Mariya konservatoriyayı braktı, ama üürenmesini, bilgilerini ilerletti. O hem işlärdi, hem da üürenärdi. 1998-ci yılda Kişinev İncäzanaat İnstitutunu zaoçno başardı.

Dokuz yıl çalışıp “Düz Ava” ansamblisindä Mariya geçti “Kadınca” ansamblisinä. Çok konțertlär verildi bu yıllarda Gagauz Yerindä. Kişinevda geçän konțertlerdä, gagauz artistlerindän biri – Mariya KISA-TARANENKOydu. Çok sıra katıldı konțertlerä, angıları başka devletlärdä geçti: Bulgariyada, Gretiyada, Türkiyedä, Rusiyada, taa Phenyana etişti. Bu konțertlär pek önemniydi, neçin deyni artist onnarda gösterer diil sade kendi becerikliini, ama o tanıştırêr başka halkları Gagauz kulturasınnan, açıklêêr halkın istoriyasını, adetlerini, ruh zenginnini.

Halk türkülerindän kaarä, Mariya profesional estrada türkülerini da çaler. Kullanarak halk türkülerin zenginniini. Kompozitor İlya FİLEVlan çok üüsek uurda professional yaratmaları kurdu. Ama poet Todur ZANETin laflarınnan İlya FİLEVın muzıkası bir araya geldiinan – duuêr bir ŞEDEVR. Bu büük bir kısmet, açan yaratmak yolunda buluşêrlar böla büük talantlı insannar – yazıcı, kompozitor hem artist, da dünnääyä geler böla gözal türkülär, angıları diil sade insanın aklısında, ama canında da kalêrlar uzun yıllara. Çok duygulu, gözäl Mariya çaldı onnarın “Can sancısı” türküsünü hem bütün ürektän açıkladı kendi saygısını, sevgisini MAESTROLARA. Biz da, sesleyicilar, umut ederiz, ani diil taa bir türkü yazılacek maasus Mariya için.

Kendi sözlerindä, Mariyanın kollegaları, açıkladılar, ani Mariya o diil sade anılmış artistka, ama pek islää bir pedagog da. Çok yıllar o işleer Komrat Mihal ÇAKİR adına kolecda, neredä üüreder gençleri, ama diil sade muzıka gramotasına. O bu genç olannarı, gaguz halk türkülerin gözelliinä dadandırêr, onnara gaguz ruhunu haşlêêr.

Neredä da işlämesä bu insan, ona her erdä var saygı hem sevgi, neçin deyni o diil sade beçerikli hem ii çalışan bir insan, ama o yalpak, gülär üzlü, dostluu sevän hem koruyan bir can. Onuştan da çoyu onun dostları gelmiştilar onu kutlamaa bu yubileylän, kendi derin duygularını hem büük çiçek demetlerini dostuna baaşlamaa. Ama en büük demeti hazırlamıştı onu sevgili eşi – Yuriy Vasilyeviç TARANENKO. Çok yıllar bilä, kol-kola, iiliktä da, zorlukta da. O büük sevgi, angısı toplamış onnarı taa üürenirkän, bu gün da yaşêêr onnarın üreklerindä. Bu büük sevgidän da dünnääyä geldi iki gözal çok akıllı hem becerikli kız.

Kutlêêrız yubileylän! İyi ki varsınız!

Vasilisa TANASOGLU, “ATATÜRK” biliotekasının direktoru
mariya_kısa (2)

BİR CUVAP YAZIN