filev_orden

03.02.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1294 KERÄ BAKILMIŞ

İlya FİLEVa “Mihail Çakir” ordenı verildi

Küçük ayın 2-dä Gagauziya başkanı verdi anılmış gagauz kompozitoruna İlya FİLEVa “Mihail Çakir” ordenını.

İlya FİLEV yıllar boyunca çalışmalarınnan Gagauziya hem gagauzlar için çok muzıka hem türkü yazdı, oranjirovka yaptı. Onun yaratması kaldırdı üüseklää Gagauziyayı, gagauz muzıka incäzanaatını. Onun yaratması kaldırdı üüseklää Gagauziyayı, gagauz muzıka incäzanaatını. Onun yazdıı “Yaşa, Halkım!” türküsü (laflar – Todur Zanetin) Gagauziyanın ikinci Gimnası oldu

Büük ödülü alarak, İlya FİLEV dedi: “Her zamannarda yaşasın bizim Gagauziya!”

İlya FİLEV kompozitorluktan kaarä, pedagog olarak, Komrat muzıka şkolasında muzıkaya gençleri hem uşakları üüreder. Canabisi “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adını taşıyêr.

İlya İlyiç, kutlêêrız Canabinizi bu büük ödüllän. Saalık hem uzun ömür sana! Saalık Allaa versin!

BİR CUVAP YAZIN