GHT_15.03.2024_1

19.03.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 172 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyanın Temel Zakonuna diişiklik yapıldı. Bakalım, Gagauziya Başkankası onnarı imzalayacek mı?

Baba Marta ayın 15-dä Gagauziya Halk Topluşu, GHT deputatların hem Başkanın seçilmesi için, Gagauziyanın Temel Zakonuna birkaç diişiklik yapıtı.

Dişiklerin birisi temelleştirer onu, ani Gagauziya Başkanı seçilmää deyni, Başkannaa kandidat lääzım en azdan 10 yıl Gagauziya topraklarında yaşasın.

GHT deputatı seçilmää deyni, kandidat lääzım olacek Gagauziyada 3 yıldan zeedä hem kendi seçim bölümündä 1 yıldan zeedä yaşasın.

Başkan seçilän kişi hem seçilän GHT deputatları bütün mandat uzunnuunda lääzım yaşasınnar Gagauziyada.

Bundan kaarä, Gagauziya Halk Topluşu deputatların hem Başkanın seçimnerinä kesin seçim gününü kurdu – GHTnın ya da Başkanın zakoncasa zamanın bitmesi sorasının ilk pazarı.

Deputatlar temelleştirdilär Gagauziyanın Temel Zakonuna Saymak palatasının çalışmasını hem GHTnın kurulmasından bir yıl sora daadılmak kolaylıını. GHT yok nicä daadılsın Başkanın zakonca vakıdının sonuna yarım yıl kaldıktan sora.

Unutmadılar GHT deputatları Gagauziya Başkanının iştän atılmasının hem referendumnarın yapılması kolaylıklarını da.

Şindi bu diişiklikliklär büünkü Gagauziya Başkankasına imzaya yollandı. Bakalım Başkanka onnarı imzalayacek mı?

BİR CUVAP YAZIN