KDU_25_4

20.02.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1751 KERÄ BAKILMIŞ

Komrat Devlet Universitetı 25 yılını kutladı

Küçük ayın (fevral) 11-dä Komrat Devlet Universitetı 25 yılını kutladı. Bununnan ilgili Universitetın yortulu toplantısına katıldılar, kutlama sözlerini söledilär hem baaşışlarını verdilär paalı musaafirlär Gagauziyadan, Moldovadan, Türkiyedän, Ukraynadan hem başka aşırı devletlerdän.

Musaafirlerin arasında vardılar Moldovanın ilk prezidentı Mircea SNEGUR, Moldova bilimnär akademiyasın predsedateli Georgiy DUKA, Türkiye Kişinev Büükelçiliin I-ci sekretari Erdoğan ODABAŞ, TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, Amerika, Romıniya hem Vengriya büükelçileri, Moldova Pravitelstvosunun azaları, Komrat primarı Sergey ANASTASOV, Odesa oblastinın duma başın yardımcısı Yuriy DİMÇOGLU, Komrat Mihail Çakir pedagogika kolecın direktoru Mariya Dimitrievna TANASOVİÇ, Cümne insanı Leonid DOBROV, Moldova Universitetlarından rektorlar hem prorektorlar, yazıcılar, bilim, cümne hem kultura insannarı.

Yortulu toplantı başladı Moldovanın hem Gagauziyanın Gimnalarınnan hem Komrat Devlet Universitetın Gimnasınnan (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV).

Sora söz tuttu KDU rektoru Zinaida ARİKOVA. Canabisi urguladı, ani KDUyu 25 yılın içindä başardı 9 bin kişidän zeedä hem Universitet büünkü gündä halizdän oldu Gagauziyanın kadrolarının hazırlamak merkezi.

Söz verildi KDU universitetın ilk studentlarından birisinä, yurisprudenţiyada doktoruna, Gagauziya Başkanına İrina VLAHa. Kutlama sözündän sora Canabisi, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOVlan birliktä, verdilir KDUnun 4 studentına Başkanın stipendiyalarını (10 binär ley).

Sora biri-biri ardı söz aldılar musaafirlär. Onnar da, kutlama sözlerinnän birliktä, Komrat Devlet Universitetına kendi baaşışlarını baaşladılar: kiyatları, vazaları, diplomaları, suvinirları h.t.b.

Kutlama sözlerin arasında insannara kendi becerikliini gösterdilär Universitetın artistları, hor, ansamblilär.

Yortulu toplantının sonunda KDU rektoru Zinaida ARİKOVA şükür etti hepsinä, kim paylaştı o günü Universitetın pedagoglarınnan hem studentlarınnan bu büük yortuyu – Komrat Devlet Universitetın 25-ci yıldönümünü.

PATRETTÄ: KDU rektoru Zinaida ARİKOVA Universitetın 25-ci yıldönümünnän ilgili açıklama yapêr.

Not. Komrat Devlet Universitetı kuruldu 1990-cı yılda Orak ayın 22-dä Gagauz halkın üstolan Syezdında nicä Gagauz Milli Universitetı. Onun kurulması için seslerini verdilär halkın üstolan Syezdın 411 deputatı. O deputatların arasında vardılar gagauzlar, bulgarlar, moldovannar, arnautlar, ruslar, ukrainnar, mordvalar, tatarlar, çıfıtlar h.t.b.

BİR CUVAP YAZIN