gagauz_halki_konferentiyasi (1)

24.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1729 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauz Halkı” milli akıntısını 30-cu yıldönümü konferențiyası

Hederlez ayın 21-dä oldu “1989-cu yılın Hederlez ayın 21-dä olan Gagauz Halkı” milli akıntısının ilk syezdına” halklararası bilim-praktika konferențiyası, ani adandı gagauz devletliini diriltmä Gününä hem angısını hazırladı Gagauziyanın M.Maruneviç Bilim Merkezi.
gagauz_halki_konferentiyasi (2)

Konferențiyada pay aldılar “Gagauz Halkı” milli akıntısının veterannarı, Belorusiyadan, Moldovadan, Türkiyedän hem Ukraynadan bilim insannarı, politikacılar hem diplomatlar. Hepsi yaklaşık 150 kişi.
gagauz_halki_konferentiyasi (4)

“1989-cu yılın Hederlez ayın 21-dä olan Gagauz Halkı” milli akıntısının ilk syezdına” halklararası bilim-praktika konferențiyasında okundu dokladlar hem oldu nasaatlar, angıları annattılar “Gagauz Halkı” milli akıntısı için hem onun büünkü Gagauziya için rolünü.
gagauz_halki_konferentiyasi (3)

Sonunda kabledildi Konferențiyanın kararı, angısına girdi o tekliflär da, ani kararın proektından sora ona teklif edildilär.
gagauz_halki_konferentiyasi (5)

BİR CUVAP YAZIN