stoyanıglu_miting_komrat_giris_8_

11.10.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1025 KERÄ BAKILMIŞ

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem Komrada giriş yolun kapanması

Pazar günü, Canavar ayın (oktäbri) 10-da,  bir kabaatsız tutuklanan Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için Kişinevda hem Komratta protest mitingları geçtilär.

İlkin Kişinevda saat 12:00-dä, Moldova Parlamentının önündä komunistlär hem soțialistlär bloku bir protest mitingı yaptılar, neredä bu bloktan Parlament deputatların nasaatlarında Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması, Moldova öndercilerin zakon kaluplarına dönmesi, paaların büümesinin durgutması hem cümnenin zorluklarının çözülmesi istendi.

Bundan sora Gagauziyanın baş kasabasının Kultura Binasının önündä Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için taa bir protest mitingı geçti, neredä Gagauziyanın küülerindän hem kasabalarından yaklaşık 300 kişi pay aldı. Onnarın arasında vardılar Gagauziya Halk Topluşun deputatları hem anılmış cümne insannarı.

Gagauziya, Moldova hem Evropa Birliin bayrakları altında geçän mitingta nasaat edennär bunnarı urguladılar:

Vladimir KISSA, Gagauziya Halk Topluşun Başı: “Aleksandr STOYANOGLUnun bir kabaatsız tutuklanmasında kesin görüner politika zakazın izi”.

İlya STAMAT, Gagauziyanın içişleri Upravleniyanın eski Başı: “Kuvettä bulunannar azetmeerlär Aleksandr STOYANOGLUnun prințiplı dooruluundan” hem “Onun erinä isteerlär kendi adamını koymaa”.

Demyan KARASENİ, eni seçilmiş GHT deputatı: “Bizim mitinglar efekt verdilär. Bilerim, ani Aleksandr STOYANOGLU uurunda karar alan daavacılar, esaba aldılar avtonomiyada yaşayan insannarın bu uurda bakışını”.

Komratta mitingın sonunda kabledildi karar, neredä merkez kuvetlerindän istener Aleksandr STOYANOGLUnun hemen serbest brakılması hem Baş prokuror işinä geeri dönmesi.

Bundan sora insannar, onnarca maşinalara pinip, yollandılar Kişineva dooru. Etiştiynän Gagauziyanın giriş sınırına, onnar saat 17:45-tä onbeş minuda kapadılar Kişinev-Komrat-Curculeşti yolunu. Bununnan yolun iki tarafında da kilometralar uzunnuunda maşinalar kuyruu toplandı.

stoyanıglu_miting_komrat_giris_1_
stoyanıglu_miting_komrat_giris_7_
stoyanıglu_miting_komrat_giris_10_
stoyanıglu_miting_komrat_giris_6_
stoyanıglu_miting_komrat_giris_5_

Patretlär: facebook.com/dpopozoglo, gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN