azerbaycan_bayraa_

08.10.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 654 KERÄ BAKILMIŞ

Bu aar durumda Azerbaycan kardaşlarımızın yanındayız

XX-ci üzyılın 80-ci yıllarının sonunda, SSRB daalma kertiinä geldiynän, Sovet rejimın KGBsı becerikli oyunu oynadı: Sovetlär Birliin herbir köşesindä saklı ateşleri tutuşturdu da o korlaşmış ateşleri, durmadaan insan kanını döktürüp, ba orada, ba burada yalazlanêr: Moldovanın Pridnestrovyesı, Ukraynanın Krımı, Gruziyanın Poyraz Osetiyası, Azerbaycanın Daalı Karabahı.

İstoriyaya dönärsäk göreriz, ani ozaman, 1988-ci yıldan buyanı Armeniya, kullanıp onu, ani SSRB öndercileri hem armatası onnardan yanı, Azerbaycanın Daalı Karabahını çaldı.

Artık bunca yıl Azerbaycan savaşêr kendi topraklarını geeri çevirmää, ama Armeniya, Evropanın hem Amerikanın büüklerinin çift standartlarına uyup, Daalı Karabahı saabisinä vermää istämeer. Bu üzerä da Daalı Karabahta iki taraftan da kabaatsız insannarın kanı döküler hem cannarı kurban olêr.

Armeniya var nicä türlü-türlü sebeplär aarsın Daalı Karabahı kendisinä baalı tutmaa deyni, ama Halklararası durum bu – Bütün dünnää, juridika olarak, bu günä kadar Daalı Karabahı Azerbaycanın toprakları olarak tanıyêr hem bundan atılmaa düşünmeer.

Onuştan Armeniya hem Azerbaycan arasında cengin sonucu bir – Halklararası haklarına görä iki devletin da tanınan sınırları çerçevesinä görä, toprak bütünnüünü koruyarak, Daalı Karabahın Ana Vatanına, Azerbaycana, dönmesi. Bunun başka yolu yok!

Bundan sora da, Birleşik Milletlär Birliinin Güvennik Sovetin kararı altında hem OBSE Minsk grupasının çerçevesindä Armeniya hem Azerbaycan arasında barış içindä dostluk kurulması.

Pek isteerim nekadar tez bitsin o cenk, ani yalınnan yakêr zavalı Daalı Karabahı, amansız alêr țivil insannarın cannarını. Armän insannarına acızgannıımı bildireräk, isteerim, ani bu sonu olmayan cenktä benim azerbaycannı kan kardaşlarım kendi Daalı Karbah toprakların geeri almasında başarılı olsunnar. Bu aar durumda biz, gagauzlar, Azerbaycanın yanındayız. Allaa sizä yardımcı olsun!

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN