kons_refer_5_yıl

04.02.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 3038 KERÄ BAKILMIŞ

Dimitriy KONSTANTİNOV “Kendileri samannar içindä saklıydılar!”

KONSULTATİVNIY Referendumun erinä SADÄ Referendumun 5 yılı daullan zurnaylan kutlandı

2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä Komrat kasabasında büük tantalalı hem cıngırdaklı şamataylan, nicä var bir laf “daullan zurnaylan” kutlanıldı bir olmayan referendumun 5-ci yıldönümü. Bu referendumu kutlayannarın 1-ci sırasında vardı taa çoyu onnar, ani 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä haliz olan KONSULTATİV Referendumun hazırlamasına hem yapmasına yakın da durmardılar.
ref5

Neçin deeriz  olmayan referendumu kutladılar? Neçin zerä ozaman olmadı SADÄ Referendum, ama oldu KONSULTATİV Referendumu! Ama, politika zenginnii kazanması için, bunu kutlamayı hazırlayannar maasuz saklêêrlar. Bu üzerä ozamankı Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV hem onun adamnarı, protest yaparak, kutlama salonundan çıktılar. Ama bundan öncä  Dimitriy KONSTANTİNOV dedi: “Hepsi oldu patriot büün. Hepsi oldu, ani Referendumu getirerlär ileri, ama kendileri samannar içindä saklıydılar! İnsan bunu biler hepsiciini!”.
R11_CMYK

Salonun tribunasından sa hep öttü boş hem cadaloz laflar: ne büük iş yapmış ozaman halk!

Halk yaptı! Halk! Diil siz! Halk birleşti ozaman!

Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının açıklamasına görä 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä KONSULTATİV Referendumda pay aldı 70 376 kişi – bu, OZAMANKI diil BÜÜNKÜ Gagauziyada seçim hakkı olan insannarın 70,04%.
R13_CMYK

Tribunadan hem kendi raat skemnelerindän, sıcak hem kuytulu zalda, gözäl türkülär çalannar, O halkı unudup, KONSULTATİV Referendumdan sora Gagauziyayı darmadaan ettilär.
kons_refer_5_yıl_medali

Kendilerinä 800 medali döktülär, aralarında paylaştılar. Ye 70 bin 376 kişiyä medalileri kim verecek. Taa doorusu 30 bin 376 kişiyä, zerä KONSULTATİV Referendumdan sora, 5 yılın içindä, ofițial olamayn açıklamaklara görä (ofițial statistika saklı denizin dibindä!) 40 bin (!) insan Gagauziyadan gitti. Korkmayın onnarın eri boş kalmayacek – onnarın erinä BULGAR küülerini Gagauziyaya birleştireceklär!

Not.  2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä Gagauziyada olan KONSULTATİV Referendumda 70 bin 376 insan koyulan soruşlarda oylarını bölä kullandı:

1. “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” – 98,8%;

2. “Rusiya, Belorusiya hem Kazahstan arasında Tamojnä Birliinä girmää deyni” soruşun incelemesi – 98,47%.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauziya Millli Gimnanın avtoru

Fotolar: www.gagauzia.md; www.anasozu.com

BİR CUVAP YAZIN