etno4

22.09.2014, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1507 KERÄ BAKILMIŞ

Faydasız hem boşuna bir yortu

Ceviz ayın (sentäbari) 21-dä Kişinevda Ştefan çel Mare parkında “Çeşitliktän birleşmäk” adlı XIV-cü Etnofestival oldu.

O günü orada Moldovada yaşayan azınnıklar hem yabancılar kendi “aullarını” hazırlamıştılar. Orada-burada politikacılar gezinirdi. Saadan-soldan milli muzıka havaları işidilirdi. Park aleyaların iki taraflarında da el ustaların mallarınnan masalar kuruluydu. Ama o muzıkayı hem malları, politikacılardan kaarä, may yoktu kim işitsin. Var nicä demää park boştu.

Bunun sebepi da belli: Moldova öndercileri bu Etnofestivallän göstermää isteerlär, ani Moldovada azınnıklara saygı var. Ama aslısı o, ani açan büük politika kararları alınêr, politikacılar azınnıkları bişeyä saymêêrlar. Hem diil salt azınnıkları, ama çounnukları da.

Vardı Etnofestivalda “Gagauz aulu” da. Bu yıl onu Valkaneş muzeyi hem Valkaneş kultura Evin ansamblisi donakladı. Vardı Kişinevdan gagauz resimcilerin İvan KAVARNALInın hem Fedor KISSAnın sergileri da.

Aulda sofra, içerdä da masa kuruluydu. Gagauziya Başkannan İspolkom Predsedatel yardımcısı da buradaydılar. Beklenärdi büük musaafirlär. Ama bu yıl Moldovanın büük öndercilerindän kimsey aula uuramadı. Neçin sayki?

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN