ana_dilim

26.02.2016, tarafından yazılı , ANALİTİKA, CÜMNE BÖLÜMÜ, 2769 KERÄ BAKILMIŞ

Zakonda Gagauz dilindä uşak başçalarına hem şkolalara genä er yok

Gagauziya İspolkomu kabletti Gagauziyanın üüredicilik zakonunu. Zakonda Gagauz dilindä uşak başçalarına hem şkolalara genä er yok.

Teklif edlier, ani gagauz dili sadä predmet olarak üürenilecek hem 5-12 klaslarda «история родного края» predmetı gagauzça verilecek.

Var başka eniliklär da – zakon zorlayacek gagauzları mutlaka kendi dilini üürenmää. Hem da üürenmäk için verilän diplomnara gagauzça «вкладыш» koyulsun lääzım.

Hem da üürenmäk için verilän diplomnara gagauzça «вкладыш» koyulsun lääzım.

Da bukadar mı? Gagauziyayı bunun için mi kurduk?

hem

BİR CUVAP YAZIN