yazıya_izin_1

29.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 195 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada “Ana dilimiz” yortusu bakıldı

Çiçek ayın 27-dä Gagauziyada bakıldı “Ana dilimiz” yortusu, angısı halizdän lääzım bakılsın Orak ayın 30-da, çünkü o gündä 1957-ci yılda gagauz yazıcısının Dionis TANASOGLUnun kurduu alfavitä görä gagauz yazısı kabledildi.

“Ana dilimiz” yortusu başladı Çadır kasabasında Ay-Boba Mihail ÇAKİRin pamätniinä çiçek koyulmasından, zerä bu gün Canabisinin 163-cü duuma günüydü. Nedän sora Gagauziyada “Gagauz dilindä” diktant yazıldı, angısına Gagauziya öndercilerindän kaare, hepsi kasabalarda 300 kişidän zeedä insan katıldı.

“Ana dilimiz” yortunun baş sıraları geçtilär Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın Gagauziyaya 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä vizitında izininä görä Türkiye Pravitelstvosu tarafından yapılan Komrat stadionunda. Burada gösterilär düzennendi hem büük bir konțert gösterildi.

Ayırıca, Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL verdi “Mihail Çakir” ordenını filologiya bilgilerindä doktora  İvanna BANKOVAya,  hem gagauz dilindä hem literaturasında üürediciykalara – Ütülü küüyün Saveliy Ekonomov adına liţeyindän Tamara GROZDEVAya, Komrat Dimitriy Karaçoban adına liţeyindän Ekaterina KILÇIKa, Komrat Mihail Çakir adına kolecından Galina SİRKELİyä hem Kıpçak küüyün Boris Yanakoglo adına liţeyindän Lidiya ÜSÜMBELİya.

Hep bu günü ödül verdilär Gagauziya kultura Upravleniyası tarafından yapılan “Ana Dili – kulturanın ruhu” akțiyada enseyennerä dä: Aydar, Beşalma, Kiriyet, Komrat hem Kongaz kultura evlerinä; Baurçu, Beşalma, Kongaz, Tomay küü bibliotekalarına hem dä Gagauziya Pötr Draganov adına merkez bibliotekasına.
ana_dilimiz (1) ana_dilimiz (2)
ana_dilimiz (0) ana_dilimiz (3) ana_dilimiz (4)

BİR CUVAP YAZIN