cadir_1_cenk_1

17.11.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1039 KERÄ BAKILMIŞ

I-ci dünnä cengin kurbannarını andılar

Çadır kasabasında artık adetä döndü I-ci dünnä (imperialistiçeskiy) cengindä (1914-1918 y.y.) pay alannarı hem ona kurban olannarı anmaa. Bu yıl da, Kasım ayın 11-dä, Çadır kasabasının “I-ci dünnä cengindä kayıp olannara” anmak stelasının yanında bir anmak mitingı oldu. Bu yaslı sırayı ortak hazırladılar Çadır kasabasının öndercileri, üüredicilär hem «Восстановление и сохранение памяти об участниках Первой мировой войны 1914-1918 гг. из Гагаузии – «Память забытой войны» proektın öndercileri.

Bu proektın başı Svetlana KAPANCI açıkladı, ani anmak sırasında pay aldılar erindeki öndercilär, V. Maşkov, M. Gubogu hem II-ci liţeylerin üürencileri hem üüredicileri, kasabalılar hem komşu küülerdän cümne insannar. Canabisi bildirdi, ani mitingın başında popaz Ay-boba Väçeslav cengtä ölennerin cannarı için bir moleben okudu hem insannar mumnarı yaktılar.

Mitingta annadıldı o uzak cengin geroyları için. M. Gubogu liţeyin üürencileri, maasuz bu sıraya yapılan konkurs için yazılan gagauz dilindä peetleri okudular hem türküleri çaldılar.

Sayılêr, ani I-ci dünnä cengi bitti 1918-ci yılda Kasım ayın 11-dä saat 11:00. Onuştan bu vakıtta mitnga katılannar bir minut anmak susmasınnan o cengin kurbannarını anndılar.

Anmak sıranın sonunda anmak stelasına çiçeklär hem venoklar koyuldu hem mitingçilär imzaladılar bir danışmak Halk Topluşuna hem başkana, ani Kasımın 11-ni Gagauziyada anmak Günü yapmaa.

Not. I-ci dünnä cenginä ozamankı Rusiyanın Basarabiya guberniyasından, neredä gagauzlar da yaşardılar, 300 000 kişidän zeedä insan alındı.

BİR CUVAP YAZIN