YTB_Didaktika_materiallari (4)

24.02.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1752 KERÄ BAKILMIŞ

Uşak başçalarına YTBdan gagauzça-romınca Didaktika materialları

Küçük ayın 19-da Komrat “Nastradin Hoca” uşak başçasında Gagauziyanın uşak başçaların direktorlarına verildi Sertifikat kabletmää deyni Didaktika materiallarını, ani Türkiye Kişinev Büükelçiliin zaametinnän Türkiyenin YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar) Başkannıı tiparlandı.
YTB_Didaktika_materiallari (1)

Sıranın başında burayı gelän musaafirleri selemnadılar uşak başçalarından uşaklar. Sora, Sertifikatları vereceykana, uşak başçaları direktorlarının önnerindä söz tuttular Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER hem başkaları.
YTB_Didaktika_materiallari (3)

Nedän sora da herbir direktora Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER Sertifikatları verdi.

Didaktika materialları verecek kolayını Gagauziyanın uşak başçalarında gagauz hem romın dilini paralel üürenmää. Bu materialları, eksperement olarak, hazırladı Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası hem Moldovanın ANTEM programası.
YTB_Didaktika_materiallari (2)

Hepsi Didaktika materialları basıldı 5 bin ekzemplär. Onnarın arasında var literatura hem metodika kiyatları, oyunnar hem resimnär.

Sayılêr, ani Gagauziyada bu eksperement islää geçti da onu ötää dooru ilerletmää karar alındı.

BİR CUVAP YAZIN