baskan_bayraklar

18.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 3438 KERÄ BAKILMIŞ

YILDIRIM HABER: Gagauziya Başkanı seçimneri Kirez ayın (iyün) 30-na alındı

Baba Marta ayın 18-dä olan Gagauziya Halk Topluşun maasuz sesiyasında alındı Karar Gagauziya Başkanı seçimnerini Hederlez ayın 19-dan Kirez ayın (iyün) 30-na geçirmää.

GHT Sesiyasında incelendi deputatın Sergey ÇİMPOEŞin teklifi Gagauziya Başkanın seçim Kodeksını Gagauziya Temel Zakonuna görä doorutmaa.

Sesiyada bulunan hep taa Gagauziya Başkanına İrina VLAHa teklif edildi hemen bu doorutma için kayıllıı imzalasın.

Nicä bildirer GHT pres-slujbası Başkan bunu yapmaa istämedi. Bu üzerä GHT deputatları, çokluk oylan, Gagauziya Başkanı seçimnerini Hederlez ayın 19-dan Kirez ayın (iyün) 30-na geçirdilär.

BİR CUVAP YAZIN