bittik_mi

07.06.2019, tarafından yazılı , ANALİTİKA, CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 18573 KERÄ BAKILMIŞ

BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası eşää geldi!!! Gagauzlar, biteriz mi?! Bittik mi??!! Bitirdilär mi???!!!

2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää!

Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи, даже города Тараклия, обращаются ко мне и устно, и письменно и хотят войти в ГАГАУЗСКУЮ автономию. Меня это радует… Есть закон, который четко определяет порядок вхождения в Гагаузскую автономию. В соответствие с законом мы готовы помогать и поддерживать данные инициативы»

Bu laflara hiçi yok nicä bir incelemäk ta yapmaa: herbir iş açık hem önä sürülmüş. Hiç sormaa da diil lääzım: 2019-cu yılda İrina VLAH Gagauziyayı Bulgar-gagauz avtonomiyası mı yapacek? Soruş belli: YAPACEK!

Biz da, gagauzlar, bunu yudacez, nicä şindiyädän hiç bunalmadaan hem kusmadaan yuttuk hepsini, ne yok etti avtonomiyamızı. Onnar sa, ellerini taş altına hiç sokmadaan, bizim ellerimizän ateş taşıdılar, avtonomiyamıza karşı çıktılar, zor vakıtta arkalarını döndülär – şindi sa hazıra kaçarak geleceklär. Son dört yıl içindä bunun ön hazırlanması yapıldı! Cümne büülendi! Bulgar-gagauz avtonomiyası da eşää getirildi!

Ne demää?! Deyilecek bişey kalmadı ki! Biteriz, gagauzlar, biteriz! İstoriya bizi bişeyä üüretmedi!

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauziya Millli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN