konstitutiya_sudu_05.03 (1)

06.03.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 171 KERÄ BAKILMIŞ

Konstituțiya sudu Gagauziyanın EPVya hakkını tanıdı

Baba Marta ayın 5-dä Moldova Konstituțiya sudu “Gagauziyadan Ek paa vergisinin (EPV) kesmesinnän ilgil Moldovanın Vergi kodeksına yapılan diiştirmeleri” Konstituțiyaya ters gitmesini tanıdı.

Bu kararı sevinmeliklän karşladılar Moldova Konstituțiya sudu yapısının önündä toplanan Gagauziyadan insannar hem politikacılar.

Ayrıca, Moldova kuvetleri genä yol verdilär provokatorlara, ani burada gagauzlara karşı antigagauz lozunglarını yaydılar hem türlü miskinniklär baardılar.
konstitutiya_sudu_05.03 (2) konstitutiya_sudu_05.03 (3) konstitutiya_sudu_05.03 (4) konstitutiya_sudu_05.03 (5)

BİR CUVAP YAZIN