Ana_Sozu_07_08.2024

28.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 133 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2024-cü yılın Çiçek ayın (aprel) nomerı

Çiçek ayın (aprel) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2024-cü yılın Çiçek ayın (aprel) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Büün Mihail ÇAKİRin 163-cü duuma günü”, “Gagauziyada eni festival duudu – “Kongaz Gergefi” el işleri festivali”, “Çiçek ayın 23-dä Büükelçilik kapularını uşaklara açtı”, “Toplandılar. Kapandılar. Piar için mi fisirdedilär?”, “Premyer Dorin REÇANın Kongazda iki türlü buluşması”, “Kongazlılarlan buluşma olmadı, ama LÊPın açılışı yapıldı”, “Maya SANDU KDUda: polițiya sinciri, primarlara saklı sözleri, KDU sturdentleri hem KDU binasında EB bayraa”, “Moldovanın protezlik, ortopediya hem reabilitațiya merkezinä olacek”, “TİKAdan taa bir saalık proektı”, “Parlamentta “Gagauz yazısı hem dili Günü” sırası geçti”, ““Can pazarında can pazarlıı” kiyadına Kongaz Todur Zanet adına lițeydä prezentațiya”, “Ankaradan “Tiyatro Tempo” Gagauziyada büük gastrolisi”, “REPLİKA: Ufak yalan damnalarınan büük yalan sellerini boşandırêrlar”, “REPLİKA: Yalannar duumasın deyni, teknik yannışlıkları doorutmaa lääzım!”, “Gagauzların Can hem Ruh zenginniin korunması”, “Kıpçakta “Uşakların masal dünnääsı. Copiii și lumea teatrului””  h.t.b.

2024-cü yılın Çiçek ayın (aprel) nomerın PDFı burada:

https://anasozu.com/wp-content/uploads/2024/03/Ana_Sozu_07_08.2024.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN