Gaydarli_Natalya

18.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1710 KERÄ BAKILMIŞ

Alatla yaşamaa gününü

Geçän nomerimizda biz verdik genç hem talantlı poetın, Kıpçak küüyün S. Baranovskiy teoretik liţeyi, 12 “А” klasından Nataliya GAYDARLInın iki peetini, ama ozaman onun laabında bir bukvayı kaçırmıştık. Bu üzerä Nataliyadan bizi prost etsin isteeriz. Büün genä o peetleri hem taa bir kaçını, ani yazmış Nataliya GAYDARLI gagauzça, rusça hem angliyca sayfamızda tiparlêrız.

Canında ana dilin
Senin duan angı dildä
Peydalanêr ilk canında?
Angı laflarlan fikirin
Duuêr o kafanda senin?
Ana dilin –
O fikirin senin,
Duan,
Senin ekmään, lafın,
Sevdan.
Çok dil bilärsaydın – islää,
Ama sän canını seslä.
Onun yaşêêr derinniindä
Duyguların öz dilinä.
18.03.2019

***
Alatla yaşamaa gününü,
Etiştir duymaa dadını.
Saklama gözäl üzünü,
Göster o gülüşünü.

Neredä cuvaplar?
Sevda mı bu?
Sana zorluk eder,
Solumayı birdän keser,
Hem da yaşlar akêr-akêr…
Sevda mı bu?
Açan canın kopêr,
Derin bıçak batêr,
Hem da acı büüyer-büüyer…
Kısmet mi o?
Sevdaylan ayırdan?
Yangın alifleyän?
Sora yalnız seni brakan…
Kısmet mi o?
Sana bölä daava koyan?
Duygularını karıştıran?
Sora oyun oynayan…

Hasta duygular
Taa nekadar uzak durmaa
Da hiç başka haşlanmamaa,
Yakınnııma kolvermemää,
Candan canı acıtmamaa.

Neçin duygum benim bölä –
Kolvermeer beni kısmetä?
Geler, bendä hepsi islää,
Ama duygularım hasta.

Çok zor dostluk bana deyni,
Ona vermäm yalnızlıımı.
Sevdam girginkän – zihirli,
Ona verdim acılarmı…

Duygularım yaraladı
Beni, seni, yakınımı.
Artık hiç bişey kalmadı.
Yaktım hastalıımı.
19.03.2019

İstemäz acı
Bän herşeyä koyêrım üreemi:
Bütün candan selämımı vererim,
Bir büük havezlän herşey paylaşêrım,
Sora suukta tutêrım kendimi.

Bän herşeyä vererim canımı,
Büük isteyişlän dibini açêrım,
Birkimseyi onda islää erleştirerim,
O sa kapêr onun bir payını.

Bän ezilmiş duyêrım kalbimi,
Kıstırılmış kiminsa elindä,
Çok zor, ani verdim serbestliimi,
Açık duygu yaşamaz içimdä.
19.03.2019

(из дневника)
Твои руки немеют, верно?
Весь этот брод ни к чему…
Смысл лишь в том, что наверно
Ты задаешь: «почему?»

Взгляд твой полон печали,
Чувства в нем не горят…
Что с твоими глазами?
Как-то не разобрать…

Правда, убита натура,
День отобрал ее свет.
Ночью она муровала
Жалкий духовный секрет.
12.02.2019

***
Here I am -
I’ll give you the pieces of me,
Say my name -
I’ll show you the breathe of the sea.
No fear -
I won’t hurt your world in the dreams,
All is here -
I’ll save your eyes from the tears.

Leave alone
All the ghosts and the sins of the soul,
Hold your own
With my voice and the love like a stone.
Don’t cry
It’s not yet the end of the fight.
Get high
Rising me in your tender heart.
25.04.2019

BİR CUVAP YAZIN