HHBK_20019 (2)

22.03.2019, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE BÖLÜMÜ, 4673 KERÄ BAKILMIŞ

KDUda 9-cu Balkan konferențiyası

Baba Marta ayın 21-22 günnerindä Komrat Devlet Universitetında geçer 9-cu heryılkı Halklararası Balkan Konferențiyası – “İstoriya hem soțiokultura aspektları çerçevesindä Türkiye-Moldova ilişkileri”. Konferențiya hazırlandı Türkiye İstanbul Universitetın, Komrat Devlet Universitetın hem Avdarma küüyün istoriya muzeyin ortaklıında.
HHBK_20019 (1)

Konferențiyanın ofițial açılışında söz tuttular Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusu hem istoriyacı İgnat KAZMALI, Türkiye İstanbul Universitetın rektoru Prof. Dr. Mahmut AK, Türkiye Prezidenturasının arhiv Başkanı Prof. Dr. Uğur ÜRAL, Komrat Devlet Universitetın rektoru Prof. Dr.  Sergey ZAHARİYA, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem başkaları.
HHBK_20019 (3)_1

İki günün içindä Konferențiyanın plenar toplantılarında 39 bilim dokladı okunacek.

BİR CUVAP YAZIN