miting_refer (3)

05.02.2024, tarafından yazılı , ANALİTİKA, CÜMNE BÖLÜMÜ, 171 KERÄ BAKILMIŞ

Angı halkın “Halk birlik günü”nü baktılar?

Küçük ayın (fevral) 2-dä Komratta pek tantalalı bakıldı Gagauziyada eni kurulan bir uydurma yortusu – “Halk birlii günü”, angısı ilgili oldu 2014-cü yılın Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada yapılan Konsultativ Referendumun 10-cu yıldönümünnän (bak: https://anasozu.com/msk-gagauziyada-referenduma-gelan-insan-sayisi-7042-oldu/).

“Halk birlii günü” başladı Komratta düzennenän hem Gagauziya sınırlarınadan etişän Gagauz Respublikasının, Gagauziyanın hem Moldovanın Bayraklarınnan donatılmış avtoprobegtan.

O günü Gagauziyanın büünkü kuvetleri Komradın sokaklarına çıkarıldılar ilkin kendilerini, sora da kendi kişilerini – yokedilmiş “ŞOR” patiyasının azalarını, soțialistleri hem soțialistleri satan politikacıları, Gagauziyanın bücetçılarını, lițeylerin üürencilerini, studentları. Vardılar burada Gagauziya Respublikasının hem Gagauz avtonomiyasının kimi kurucu veterannar da.

Hepsi bu insannar Lenin sokaandan geçip, Komradın baş meydanına toplandılar, neredä bir miting yapıldı.

Mitingta RUS DİLİNDÄ “birlik için” pek “gözäl” hem “dooru” laflar sölendi.

Bu mitingın hem gösteri sıranın lozunguydu – “Gagauziyanın kuvedi – halkın birliindä!” Bu ölä sä, neçin siz, Başlar, Başkankalar hem başkancıklar, yoksunuz halklan bilä o acı hem sancılı gündä –  Gagauziyada 1946-1947 yıllarında “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”ndä? Ama, neçin sä, birlää çaarêrsınız, unudup, ani birlik boşta olmêêr. Birlik – sevinmeliktän hem acıdan DUUAN hem BİTİŞÄN bişey. Belli, ani acıyı onnar duymêêr, çünkü onnarın hiç birisi Gagauziyada 1946-1947 yıllarında “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”ndä çıkmadı da makar yarım lafçaaz sölesinnär. Onnar o günü yoktu hem kimseyi anmadılar, bakhttps://anasozu.com/kima-laazim-bu-baslar-baskankalar-hem-baskanciklar/.

Şindi dä nesoy sa birlii kutlêêrlar. En aazdan – ayıptır. Bu arada ortaya atıldı bir da yalan gibi haber – metinga komşu moldovan hem bulgar rayonnarından inannarı da getirmişlär. Herliim bu yalan aslı çıkarsa – ozaman heptän dä ayıp.

RUSÇA olan mitingta öttü birkaç laf gagauzça da. Vardı akıllı sözlär dä. Ama kalanı cadaloz ötmäkti hep tekir görüntüydü.

Yannış olacek, yazmarsak Gagauziya Başkankasının danışmanının Mihail VLAHın söledii lafları: “Moldovada var iki halk. Var moldovan halkı – titullu halk, hem ikinci dä gagauz halkı. Kalanı – azınnıklar!”

Ne sölemää, belli, ani eni kurulan bu uydurma yortu hem onunnan ilgili bütün bu şıpırdadıcı göstermä sadecä kuvetlerin dermeninä su dökän hem gelecek Moldova prezidentliinä seçimnerä hazırlanmak bir sıra. Başka bişey.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru
miting_refer (5)
miting_refer (1)
miting_refer (4)
miting_refer (2)

BİR CUVAP YAZIN