aaçlık_gagauziya_md_1

20.10.2023, tarafından yazılı , AAÇLIK, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE, İSTORİYA, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 515 KERÄ BAKILMIŞ

Kimä lääzım bu Başlar, Başkankalar hem başkancıklar

Dün, Canavar ayın (oktäbri) 19-da GAGAUZ halkı baktı  Gagauziyada 1946-1947 yıllarında “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nü hem saydı o bir kabaatsız aaçlıktan ölän cannarı. Küülerimizdä sıradan insannar, kendilerinin hem Allahın önündä borcunu verip, baş iilttilär…

GAGAUZ halkı unutmadı kimi kaybetti ozaman. Ama Gagauziyanın başında olan Başlar, Başkankalar hem başkancıklar, daada tutulmalar gibi, yarım laf ta bu büük AAÇLIK tragediyası için sölämedilär: ne bir acızgannık, ne bir baş iiltmäk, ne bir prost etmäk sözü. Bi-şey-cik!!!

Ne Gagauziya Başkankasının saytlarında, ne Gagauziya Halk Toluşu saytında, ne Gagauziya bilim mierkezin saytında, nene Gagauziyanın üüredicilik hem kultura saytlarında, ne da Gagauziya İspolkomun başka bir sytlarında  Gagauziyada 1946-1947 yıllarında “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nnän hiç bir saygı yazısı da yok. Kimä lääzım halktan, ayından hem aydınnıktan kopma bu Başlar, Başkankalar hem da onnarın yanında bulunana başkancıklar?

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru
aaçlık_halktoplushu_md_1

aaclik_gbm.md_1aaçlık_kultura_ge_1aaçlık_obrazovanie_md_1

BİR CUVAP YAZIN