konstanta (1)_1

23.10.2023, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 335 KERÄ BAKILMIŞ

Konstanțada Türk dili konferențiyası hem TİKA proektları

Romaniyanın Konsatanța kasabasında Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) hem Romaniya Demokrat Türk Birliinin (RDTB) yardımınnan, Ovidius universitetında Türkiye respublikasının 100 yılı sırasına düzennedi “V. Uluslararası Kültürel Çokseslilik: Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti” (“Halkararası kultura çoksellii: dünnääda türk dili, kultura hem țivilizațiya”) konferențiyası, neredä pay aldılar dünneyin türlü erlerindän yaklaşık 70 bilim insanı.

 

“V. Uluslararası Kültürel Çokseslilik: Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti” (“Halkararası kultura çoksellii: dünnääda türk dili, kultura hem țivilizațiya”) konferențiyasının açılışını yaptılar: Ovidius universitetın literatura fakultetın dekanı  Alina BUZATU, Ovidius universitetın rektoru Prof. Dr. Dan Marcel İLİESCU, Türkiyenin Bukureş Büükelçisi Özgür Kıvanç ALTAN, TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK, RDTB Başkanı Osman FEDBİ, ODTÜ üüredicilik azası Prof. Dr. Ömer TURAN, Bukureş universitın üüredicilik azası Liviu FRANGA.

TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK sözündä şükür ederäk Konstanşa Ovidius universitetına hem hepsinä, kim düzennedi bu Türkiye respublikasının 100  yılı sırasına adanmış konferențiyasını, söledi, ani “Son üzyılda Balkannar hem Türkiye hakkında bilim uurunda yaklaşımnarını sölenecek programanın uuru, yol gösterici olacaa, Balkannar memeleketlerin hem Türkiyä arasındakı ilişkilerin kopmaz baalarla kurulu olduu taa kesin bir biçimdä kavranacek”. Canabisi urguladı, ani “Türkiye türkçesinin Balkan dillerinnän etkinneşmesi uurunda  çok bilim aarştırmaları gösterdi, ani büünkü gündä urumcada 3000-nin, serbçada 9000-nin, bulgarcada 5000-nin üstündä türkçä laf var. Arnautçada sa üç lafın biri türkçä olduu belertiler”.

“Türk dilin, kulturasının hem țivilizațiyayasının genişlenmesindä Balkannarın katkısını görmemezliktän gelinememää lääzım. Türk kulturası hem țivilizațiyası, Orta Aziyadan taşıdıı elementları, erindeki elementlarlan, islam paalılıkları hem inanç biçiminnän, bütün bunnarlan barabar batıdan gelän etkinniklerini dä taşıyarak, göz kamaştırıcı bir özellik edindiini” annadan TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK urguladı, ani: “Türk dilin, kulturasının hem țivilizațiyasının paalılıkları hem maanası dünnää uurundan  büük maana taşıyêr”.

Konstanțada konverențiya programasında “Türk evlerin sergisi” hem “Ovidiusta türk günü” sıraları da ypıldı.

Ayırıca bu taraflarda aslıya çıkarılan TİKA proektları da gözä alındı. Konstanțanın “Gheorghe Miron Costin” tehnologiya lițeyindä industrial kufnä tertiplerinnän donatıldıı gastronomiya laboratoriyasının açılışı yapıldı.

Bundan kaarä “Baskı görän ana-uşak evi”ndä 31 uşaa deyni TİKA yardımnarı yapıldı.

TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Romaniyanın Tulça bölgesinin İsakça rayonunda bulunan kaynaklara görä 1771 yılında burada yapılan İsakça Mahmut Yazıcı Caminin restovrațiyasının sona gelmesininnän ilgili olarak, TİKA teknik kontrol ekibinnän restovrațiya hakkında bilgi alarak, incelemelerdä bulundu.
konstanta (2)_1 konstanta (3)_1 konstanta (4)_1 konstanta (5)_1 konstanta (6)_1

BİR CUVAP YAZIN