platforma_Yasin_Ekrem_SERİM (1)_1

24.10.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 273 KERÄ BAKILMIŞ

T.C. dışişleri Bakan yardımcısı Yasin Ekrem SERİM Kişinevdakı Platformaya katıldı

Bıldır Germaniyanın, Franțiyanın hem Romaniyanın inițiativasına görä kurulan Moldova Respublikasına yardım Platformasının 4-cü konferențiyası Canavar ayın (oktäbri) 17-dä Kilinevda oldu.

Bu konferențiyada pay alan Türkiye Respublikasının dışişleri Bakan yardımcısı Yasin Ekrem SERİM, açıkladı, ani Türkiye herzaman kendi strategiyalı ortaana Moldovaya, sınır güvennii uurunda personal üüredicilii başta olmak üzerä, türlü yardımnarda bulunmaa hazır.

Bu platforma çerçevesindä Yasin Ekrem SERİM görüştü Moldovanın premyer-ministrusu yardımcısı, Moldovanın dışişleri hem Evropaya integrațiya ministrusu Niku POPESKUyalan  (Nicu Popescu) . Görüşmedä iki devlet arasında en üüsek uurda vizitlar hem konsulluk soruşları bakıldı, politika, cümne hem ekonomika uurlarında işbirliin derinneşmesi incelendi.

Niku POPESKU hem Yasin Ekrem SERİM ayırıca dokunmuşlar memlekettä güvennik soruşlarına, Türkiyenin Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının ilerlemesindä rolünä, belliki, Ankara hem Kişinev arasında konstruktiv işbirliin ilerlemesnä urgusunnan.

Türkiye Respublikasının dışişleri Bakan yardımcısı Yasin Ekrem SERİM, Kişineva gelişindä, uuradı Türkiye Kişinev Büükelçiliinä,  neredä buluştu,  Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL başta olarak, Büükelçiliin personalınnan, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYALlan, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUylan hem Moldovada bulunan Türkiye iş adamnarınnan.
platforma_Yasin_Ekrem_SERİM (2)_1 platforma_Yasin_Ekrem_SERİM (3)_1 platforma_Yasin_Ekrem_SERİM (4)_1 platforma_Yasin_Ekrem_SERİM (5)_1

BİR CUVAP YAZIN