stoyanoglu_24.10 (2)

25.10.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 291 KERÄ BAKILMIŞ

EİHS: Aleksandr STOYANOGLU Baş prokurorluktan zakonu ezmäklän alındı

Yaklaşık bir ay geeri Evropa İnsan Hakları Sudu (EİHS) almış karar, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU Moldova Respublikasının Baş prokurorluundan zakonu ezmäklän alındı. Ama, Moldova kuvetlerinä vakıt vereräk, EİHS, neçin sä, kararını sadece Canavar ayın (oktäbri) 24-dä üzä çıkardı.

Moldova kuvetleri bu ayı pek islää kullandılar. Moldova prezidentı, Evropa Birliin teklifleri “kabaatsızlık prezumpțiyası”ndan üstün koyarak, Ceviz ayın (sentäbri) 26-da imzaladı Emiri, angısına görä Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu Baş prokurorluk işindän çıkardı. Ardından da, Canavar ayın (oktäbri) 21-dä, Moldovada eni Baş prokurorluk için artık konkurs açıklandı.

Moldova Respublikasının Baş prokurorluundan zakonu ezmäklän alınana Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU, kendi advokatlarının birisinnä birliktä, Canavar ayın (oktäbri) 24-dä bir pres-konferențiya yaptı, neredä kendisinin hem Moldova Pravitelsvosunun hakında Evropa İnsan Hakları Sudun (EİHS) kararını açıkladı.

Pres-konferențiyada açıktan urgulandı, ani Evropa İnsan Hakları Sudu, oy birliinnän, kararladı, ani “Aleksandr STOYANOGLU Moldova Respublikasının Baş prokurorluundan zakonu ezmäklän alındı, çünkü ezildi İnsan hakların Evropa konvențiyasının 6-cı statyasının 1-ci punktu (haklı daavaya etişmäk hakkı).

Aleksandr STOYANOGLU urguladı: “2021-ci yılda, korupțiyaylan düüşmäk populist lozungunu kullanarak, Moldovada prokuratura için zakonu diiştirdilär sade bir iş için – beni Baş prokurorluk işimdän almaa hem prokuraturayı politika emiri altına almaa” (bak https://anasozu.com/bir-gagauza-hem-butun-gagauziyaya-karsi-bir-zakon/).

Aleksandr STOYANOGLU dedi: “Moldova Prokurorların Üüüsek Sovetinin (PÜS) kendisi uurunda haksız kararını Moldova sudları incelemää istämedikleri beterinä, Evropa İnsan Hakları Suduna danıştık”

Artık Evropa İnsan Hakları Sudun kararına görä dä, Moldova Respublikasının Baş prokurorluundan zakonu ezmäklän alınan Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU açıklladı: “suda vereriz Moldova prezidentın Ceviz ayın (sentäbri) 26-dan Emirini, angısına görä bän Baş prokurorluk işindän çıkarıldım” hem, bundan kaarä, “gelecektä büünkü Moldova prezidentını hem onunnan barabar haksızlık yapan çinovnikleri ceza işlerinä şekecez”.

Başararak pres-konferențiyayı Aleksandr STOYANOGLU urguladı, ani Baş prokuror işinä dönmesi için sonunadan gidecek. Bu üzerä genä danışacek Moldova Prokurorların Üüüsek Sovetininä (PÜS), onu geeri işinä koysunnar, deyni onun kolaylıı olsun bu zakonsuzluklan ilgili kendi görüşlerini açıklamaa.

Aleksandr STOYANOGLUnun advokatı da açıkladı, ani Evropa İnsan Hakları Sudunda (EİHS) beklener taa bir karar “Aleksandr STOYANOGLU Moldova Pravitelstvosuna karşı” konusunda, neredä incelenecek “Aleksandr STOYANOGLUnun zakona ayıkırı gidän arestı hem onun politika motivlarına görä arkasına düşmäk”.

BİR CUVAP YAZIN