sroyanoglu_1

25.08.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1477 KERÄ BAKILMIŞ

Bir gagauza hem bütün Gagauziyaya karşı bir zakon

2021-ci yılın Harman ayın 24-dä Moldova Parlamentında “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklerin ikinci okumakta kabledilmesinnän Gagauziyanın temeldän sökülmesi başladı.

Bakmadaan ona, ani “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklär için cümne insannar hem yuristlär, kendi bakışlarını açıklayarak, dedilär, ani bu diiştirmeklär politika işi hem prokuraturayı politika ökçesi altına almak, zakon ikinci okumakta kabledildi. Moldovada “zakonçuluu korumasında duran” halklararası kuruluşlar, dilsizlär gibi, sustular, bakmadaan ona, ani bu Zakon proektı, nicä düşer Evropaya bakannara, Venețiya komisiyasına yollanmalıydı hem Moldova Prokurorların Üüüsek Soveti tarafından incelänmeliydi.

Zakonu kabledennär ne da deselär, bu zakon en aazdan bir gagauza, Moldovanın büünkü Baş prokuroruna Aleksandr STOYANOGLUya hem bütün gagauzlara hem Gagauziyaya karşı bir zakon, çünkü, Gagauziyayı sıradan bir rayon uuruna indirip, Gagauziyanın Baş prokurorunu hem gagauz olan Moldova Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu Moldova Prokurorların Üüüsek Sovetinin azalıklarından da çıkardılar.

Bu diiştirmeklerdän sora Moldovanın Baş prokuraturası bildirdi, ani “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmekleri kabledilmesi sebepinnän Moldova Konstituțiya Suduna danışacek. Esaba alarak ne kararlar Moldova Konstituțiya Sudu bitki vakıtlarda kabletti, dooruluu bulmaa zor olacek.

PATRETTÄ: Gagauz olan Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU.

Foto: Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova

BİR CUVAP YAZIN