vlah_gaburici_1_

23.08.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 3941 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz Respublikasının erinä Gagauziya Başkanı Romıniyayı ayırdı

2021-ci yılın Harman ayın (avgust) 19-da gagauzlar Gagauz Respublikasının kurulmasının 31-ci yıldönümü kutladılar, ama kutlamalara Gagauziya Başkanı İrina VLAH katılmadı. Respublikamızın yortusunu kutlamak erinä Canabisi o günü Romıniyaya gitti. Hem diil yalnız, ama kendisinin sol (osa saa mı?) elinnän hem Bemol Retail kuruluşun Direktorlar Sovetinin başınnan Kiril GABURİÇlän.

Gagauziyanın ofițial yortular kalendarindä Harman ayın (avgust) 19-zu – hem Gagauz Respublikasının hem da halkın birleşmäk günü.

Nesoy birleşmä için laf var nicä gitsin, açan gagauz halkınnan birliktä olmasına hem birleşmesi erinä o gündä Gagauziya Başkanı Romıniyaya ayırdı.

Bileriz, ani kan su olmaz! Herbir halkın kendi kanı var. Gagauziya Başkanının da.

Gagauz dilindä “vlah” lafın maanası “dak”. Bilersiniz daklar – bir millet, ani 2500 yıl geeri bu topraklarda yaşamış. Dakları da romunnar kendi dedeleri olarak kablederlär.

PATRETTÄ: İrina VLAHın hem Kiril GABURİÇin Romıniya Parlamentının Alt palatasının deputatınnan Rebus Gabriel MİHALÇAylan buluşmaları.

Foto: gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN