maya_sandu_kongaz (1)

04.09.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 391 KERÄ BAKILMIŞ

Maya SANDU Kongazda biznesmen karılarınnan buluştu

Moldova prezidentın pres-slujbası bildirdi, ani Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Moldova prezidentı Maya SANDU buluştu Kongaz küüyündä Gagaziyadan hem Taraklı rayonundan ellidän zeedä biznesmen karılarlan.

Bildiriler, ani bu karılar kendi biznes çalışmalarınnan insannara iş eri vererlär, ufak biznesmennera yardım ederlär da bununnan memleketin kalkınmasına yardımcı olêrlar.

Prezident Maya SANDU açıkladı, ani “Biznesmen karıları annattılar, nicä bizneslarını ilerlettilär, ne türlü malları yapêrlar hem nicä onnarı önä sürerlär. Onnar annattılar karşılanan problemaları. Biz inceledik memlekettä olan durumu, ekonomika ilerlemesinin potențialını hem devlet aracılıınan erindeki biznesa arka olma programaları, angısının arasında erindeki turizmanın ilerlemesi dä var”.

Bundan kaarä Maya SANDU dedi: “Selemneerim benimnän lafedennerin romın dilini üürenmäk prgramalarına meraklıklarını. Biz lafettik, ne var nicä yapmaa, ani bu regionnarın yaşayannarı bilsinnär kendi ana dillerini dä – gagauzçayı hem bulgarcayı. Sade islää karşılıklı annaşmaylan, karşılıklı saygıylan hem ortak direşmelärlän biz evropalı bir memleket düzecez, angısı olacek islää ev hepsi onun vatandaşları için”.
maya_sandu_kongaz (2) maya_sandu_kongaz (3)

Foto: presedinte.md

BİR CUVAP YAZIN