aydar_kilimi (2)

31.08.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 321 KERÄ BAKILMIŞ

X-cu “Gagauz kilimneri” festivali oldu

2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 26-da Gagauziyanın Aydar küüyün evelki dermen çayırında oldu X-cu “Gagauz kilimneri” festivali, angısında pay aldılar bütün Gagauziyanın kilimcileri hem kultura zaametçileri.

“Gagauz kilimneri” festivali 2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın (avgust) 28-zi) Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda, ya ona karşı.

İlk altı yıl “Gagauz kilimneri” festivali haliz GAGAUZ hem GAGAUZLUK kilimcilii festivaliydi hem kurulmuş günündä bakılardı. Sora, işin içinä Gagauziyanın Başkankası girincä, festival oyuncaa döndü – onu yapardılar uydurma günnerdä, ozaman, açan Başkanakanın nestesi kalkardı: ba Harman ayın 7-dä, ba Harman ayın 9-da, ba Harman ayın 18-dä.

Şindi, şükür, “Gagauz kilimneri” festivali genä Aydar küüyün Kurban gününä hem Büük Panaiya gününä karşı yapıldı – 2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 26-da.

X-cu “GAGAUZ kilimneri” festivalindä kutlama sözünnän insannara RUS DİLİNDÄ danıştı Gagauziyanın Başkankası Evgeniya GUȚUL.

“Gagauz kilimneri” festivali başarılı olsun deyni, Aydar küüyü primariyasından kaarä, büük zaametlär koydular Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA hem bu upravleniyanın zaametçileri.

“Gagauz kilimneri” festivalin yortusunda hem konțert programasında pay aldılar Gagauziyanın türkü hem oyun ansamblileri “Kadınca” (Komrat kasabası) hem “Kadınca” (Çadır kasabası), folklor ansamblisi “Çancaaz” (Aydar küüyü), halk oyunnarı ansamblileri “Altın Çöşmä” (Kongaz küüyü),  “Evelki oyuncular” (Komrat kasabası),“Yıldızlar” (Valkaneş kasabası) hem “Bucak poläkları”, folklor kolektivları “Sedef”, “Juravuşka”, “Sevda”, “Güneşli koraf”, “Dernek”, “Kiriyet sesleri”, “Gagauz dernää”, oyun koliktivı “Gay star”, horeografiya studiyası “Şen kızlar” (Tomay küüyü), vokal studiyası “Kolay sesleri”, “TOZİ” grupası, Komrat, Çadır hem Valkaneş  uşak yaratmaları Evlerin kolektivları. Kendi becerikliklerini gösterdilär türkücülär hem türkücüykalar Marina KISSA. Olesä JELEZOGLU, Olga PAÇİ, Elena PAÇİ, İlya hem Evdokiya Kösä, Tatyana MİTİOGLU, İlya KALAK hem Vitaliy MANJUL.
aydar_kilimi (3) aydar_kilimi (4) aydar_kilimi (5)

BİR CUVAP YAZIN